Slussen. Flygbild tagen i september 2018. En viktig del i ombyggnaden av Slussen är att öka kapaciteten i vattenregleringen av Mälaren. Foto: Lennart Johansson

Staten ska bidra med 90 miljoner för Nya Slussen

Statliga Trafikverket ska vara med och betala den del av Nya Slussen som gäller vattenreglering av Mälaren.

  • Publicerad 18:06, 5 nov 2018

Nya Slussen byggs bland annat med syftet att minska risken för att Mälaren ska drabbas av saltvatteninträngning och översvämning. 

Enligt ett nytt avtal som klubbades i kommunfullmäktige på måndagskvällen ska statliga Trafikverket vara med och delfinansiera Mälarens reglering med 90 miljoner kronor framöver.

Utgångspunkten för Trafikverkets delfinansiering är att det krävs en rad åtgärder i Mälardalen för att skydda och förebygga översvämningsskador på statlig väg- och järnvägsinfrastruktur.