Keolis vill att alla deras bussar ska ha geofencing-teknik som standard kommande år. Foto: Linda Gren

Stockholm får hastighetsstyrda SL-bussar

Bussar som automatiskt sänker hastigheten, till exempel utanför skolor och förskolor. Det är snart standar på SL:s bussar i Stockholm, enligt Keolis.

  • Publicerad 21:00, 11 dec 2018

Det handlar om geofencing, en digital zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt eller hindras från att åka in i vissa områden. Bland annat kan hastighet styras eller om de ska gå på el eller annat bränsle.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Keolis bussar i Göteborg och Borlänge körs redan med den tekniken och snart är det Stockholms tur. Bussbolaget har redan testat tekniken på linje 73. Men när den förvandlades till stombusslinje 6 försvann det.

Men framöver ska det bli standard.

– Vi köper runt 100-150 nya bussar varje år och nästa gång vi köper en större omgång ska den här tekniken vara implementerad. Säg vid 2023 kommer det vara förekommande hos alla våra bussar. Vi vill vara föregångare i den här omställningen, säger Karl Orton, chef för verksamhetsstöd på Keolis.

Klubbat: Smutsiga lastbilar ska bort från stan

Automatisk hastighetsbegränsning är bra för säkerheten, ekonomin och klimatet. Färre olyckor och fordonsskador samt lägre bränsleförbrukning är att vänta.

– Det handlar också om ett arbetsmiljöansvar för våra förare. Vi vill få ner stressen och tempot i trafiken och där vill vi vara en förebild, säger Karl Orton.

Även Stockholm stad är med i samarbetet med Trafikverket kring geofencing. Efter nyår drar staden igång sina första skarpa tester. Först ut, nattleveranser där lastbilarnas hastighet och drift (el) ska styras.

Trafikhinder ska stoppa terror och droghandel

– Då kan vi utveckla buller- och ljudfrågan och möjligheter att leverera mer varor nattetid, säger Mikael Ranhagen, enhetschef på trafikkontoret. 

– Det är en spännande teknik för att skapa en attraktivare stad, både säkerhets- och miljömässigt. Vi är en bit ifrån en fullskalig implementering, än så länge bygger det på frivillighet. Men nu finns en teknik att testa och att få igång tester och försök tycker vi är viktigt, säger han.

Vad är geofencing?

Geofencing är digital, geografiska zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt. Ett slags digitalt staket.

Det kan till exempel handla om att begränsa fordons hastighet eller om fordonet ska gå på bränsle eller el. Det går också att styra så att enbart behöriga fordon kan köra inom ett visst område.

Efter terrordådet på Drottninggatan fick Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur geofencing ska kunna införas i större städer.

Planen, där flera aktörer samarbetar bland annat Stockholms stad och Keolis, presenterades nyligen. Kommande år ska parterna göra skarpa försök för att utveckla tekniken vidare så den ska gå att införa i större skala i städerna. Även regelverket kring tekniken ska ses över.

Källa: Trafikverket