Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vill ha förbud mot smutsiga bilar så snart som möjligt. Foto: Mostphotos

Stockholm får införa förbud mot dieselbilar

Miljözoner får införas i Stockholm från 2020 men det skärpta dieselkravet får vänta ytterligare två år. Det står nu klart efter att regeringen i dag lämnat besked i frågan.

  • Publicerad 14:21, 23 mar 2018

I dag gav regeringen grönt ljus till landets kommuner att införa miljözoner för biltrafik i städerna. Enligt direktiven får kommunerna möjlighet att införa tre olika typer av zoner från och med 1 januari 2020. Samtidigt meddelas att det inte blir något förbud av äldre dieselbilar förrän 2022.

För Stockholms del innebär det att arbetet nu tar fart med att utforma en plan för vilka drivmedel som får användas i vilka delar av staden.

– Det betyder att vi kan sätta igång arbetet i stan och bestämma hur vi ska införa miljözonerna. Vi är överens om att vi ska införa miljözoner, nu gäller det bara att bestämma vilka områden det ska finnas i, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) till StockholmDirekt.

Dagens besked innebär vissa förändringar av planerna för Stockholm. Staden har tidigare sagt nej till Transportstyrelsens förslag att göra hela innerstan till miljözon. Men nu tvingas staden alltså tänka om.

– Det här aktualiserar frågan om man ska ha miljözoner i hela innerstan från 2020 eftersom det nu är lägre krav som de har lagt i miljözonerna, säger Daniel Helldén.

– Transportstyrelsen föreslog hela innerstan, det bestämde vi att inte ta. Nu blir det annorlunda bedömning där.

Stockholm tar nytt steg mot dieselförbud

Frågan om miljözoner har splittrat Stockholm. Planerna att förbjuda äldre dieselbilar med utsläppskrav Euro 5 eller sämre i delar av staden har bland många bilägare väckt ilska och oro för vad som ska hända med alla fordon som inte uppfyller de nya kraven. Nu senareläggs alltså den möjligheten.

Trafikborgarrådet medger att han har förståelse för det missnöje som har uppstått bland vissa bilägare.

– Min kommentar är att man ska fundera på om det påverkar mig som bilägare. Kör jag i innerstan? Och behöver jag köra i innerstan? Gör man inte det så påverkas man inte. Det här kommer enbart drabba dem som kör i innerstan, säger Daniel Helldén.

Frågan ska nu bearbetas skyndsamt av staden och den 11 april ska referensgruppen fatta beslut om formella principer.

– Min förhoppning är att det ska vara klart så snart som möjligt. Det här handlar om att få bort de skadliga utsläppen och förbättra hälsan.

Tyskt beslut kan skynda på lokalt dieselförbud

Så indelas miljözonerna

Zon 1 – tunga fordon

Miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) finns redan i dag. Fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Zon 2 – personbilar

Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.

Bilar med bensinmotor får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.

Även elbilar och bränslecellsbilar får köra där.

Zon 3 – personbilar och tunga fordon

Endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen

Så säger övriga partier om nya miljözonerna

Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden:

"Ett införande år 2022 blir ett hårt slag för bilister i Stockholm. Många blev rekommenderade att köpa en miljöklassad dieselbil för mindre än tre år sedan. Den kommer de inte att kunna köra i delar av staden, trots att en bil kan vara den största investering en familj gjort. Vi borde rikta in oss på att minska utsläppen. En ‪zon 3 som inte ens tillåter laddhybrider är inte effektiv eftersom den då den riktar in sig på tekniken snarare än på utsläppen".

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare:

"Problemen med dålig luftkvalitet och utsläpp av kväveoxider i innerstaden är verkliga, och det måste vi komma tillrätta med. Vi är därför positiva till miljözoner, om de är klokt utformade, i de områden där de behövs. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt framåt. Om vi ska införa miljözoner får detta därför inte hastas fram. Utformningen och införandet måste ske på ett sätt som ger medborgare en rimlig chans att ställa om, så att det inte ger orimliga konsekvenser för enskilda till liten miljönytta".

Karin Ernlund (C), gruppledare och distriktsordförande:

"Det är ytterst välkommet att Stockholm och andra kommuner nu får möjlighet att agera mot utsläppen och den dåliga luftkvaliteten. Något samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom redan för ett år sedan. Framtidens Stockholm måste vara utsläppsfritt och vi måste ställa om fordonsparken snabbare än idag. Att regeringen har väntat med att ge besked och väljer att skjuta på införandet ytterligare två år är bekymrande. Vi vill att Stockholm ska få fler och kraftigare verktyg för att ställa om till utsläppsfri trafik".

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.