UTE. Så här kan det nya utomhusbadet vid Riddarfjärden komma att se ut, enligt ett tidigt skissförslag. Foto: Nordic Urban

Stockholm får nytt utomhusbad i Riddarfjärden

Stockholm får ett nytt utomhusbad i Riddarfjärden. Det står klart efter att Stockholms stad presenterade förslaget på tisdagen. Projektet blir helt privatfinansierat och beräknas stå färdigt till 2022.

  • Publicerad 15:33, 2 jun 2020

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad presenterade på tisdagen planerna på ett nytt utomhusbad i Riddarfjärden.

Alldeles vid Munkbrohamnen, där den tidigare Helikopterplattan tidigare låg, med direktanslutning till Gamla stans t-banestation är anläggningen tänkt att ligga.

– Det är på tiden. Det finns i Köpenhamn och det finns i Oslo. Nu tycker jag att det är hög tid att Stockholm också får sitt första hamnbad, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Öppet året runt

Som förslaget ser ut är badet tänkt att bestå av flytande utomhusbassänger med både 28-gradigt tempererat vatten samt pool med renat kallt sjövatten. Anläggningen ska vara öppen året runt och, enligt borgarråden, bidra till en ökad trivsel både för stadens invånare och de som kommer på besök.

De är också alla överens om att Munkbrokajen i dag upplevs som otrygg och dras med en brokig historia kopplad till våld och främlingsfientlighet. Något de nu hoppas kunna ändra på.

– Vi minns alla Helikopterplattan som en plats där man inte skulle vara. Även i dag är området en plats man inte gärna vill vistas vid. Med ett bad på platsen får vi i stället en plats där folk kan samla sig, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Han betonar samtidigt att platsen har god potential att binda ihop färjetrafiken i Mälaren.

– Det är en fantastisk kommunikationsnod. Alla i Stockholms stad och i regionen ska på ett enkelt sätt kunna ta sig till den här platsen, säger han.

Privat finansiering

Bakom konceptet står företaget Nordic Urban, som redan driver ett liknande utomhusbad i Helsingfors. Finansieringen är tänkt att ske helt med privata medel både vad gäller byggnation och drift.

Anläggningen kommer också att generera arrendeintäkter på cirka 900 000 kronor årligen till Stockholms stad, enligt upplägget.

Vid utformningen har det tagits hänsyn till att Stockholms skyline och vattenspegling inte ska påverkas, något som socialborgarrådet Jan Jönsson (L) betonar.

Ärendet ska upp i exploateringsnämnden den 11 juni för beslut om tillfällig markreservation och därefter är planen att projektet ska sätta igång. Bygget av anläggningen kommer sedan att ske i Finland, därefter ska delarna transporteras på pontoner till Stockholm innan de förankras vid Munkbrokajen.

– Det är en magisk plats som ligger mig varmt om hjärtat. Nu blir det också ett område för rekreation, motion och folkliv, säger Anna König Jerlmyr.

Om allt går i lås är tanken att badet ska stå helt klart till 2022.

Nordic Urbans vd Raoul Grünstein, Erik Slottner (KD), Jan Jönsson (L), Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C) och Daniel Helldén (MP) vid Munkbrohamnen där det nya utomhusbadet ska ligga. Foto: Clarence Frenker