Trafikverket planerar en ekodukt, ett övergångsställe för djur och natur. Foto: Trafikverket

Stockholm får stort övergångsställe - för djur

Nu ska djuren och naturen få ett eget övergångsställe. Trafikverket planerar en av Sveriges största ekodukter över tvärförbindelse Södertörn.

  • Publicerad 16:57, 8 jul 2019

En ekodukt är som ett övergångsställe, en bro, för små och stora djur, samt i viss mån växter som får möjlighet att sprida sig och öka den biologiska mångfalden. Nu planerar Trafikverket en sådan över tvärförbindelse Södertörn, i anslutning till Flottsbro friluftsområde och Gömmarens naturreservat. En viktig funktion är att minska antalet viltolyckor på vägen.

Cyklister kritiserar Tvärförbindelse Södertörn

Övergångsstället ska likna naturlandskapet, med buskar, träd och stenpartier så att inte upplevelsen av naturen ska brytas när djuren passerar över det.

– Vi ska bygga en väg i ett naturkänsligt område. Då är extra viktigt att vi skapar hållbara lösningar för alla, oavsett om det handlar om människor eller djur och växter, säger Ulrica Nilsson, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn, i ett pressmeddelande.

Nya kartor: Här ska Tvärförbindelsen dras

Bron planeras bli cirka 90 meter lång och upp till 60 meter bred med en gång- och cykelväg längst ut på ena sidan. Anledningen till att bron görs så bred är är att stora djur, som älgar, ska vilja gå över den.

Planen är att det ska byggas fler djurpassager längs tvärförbindelse Södertörn. Vid en passage under vägen vid Rudans naturreservat kommer också Sörmlandsleden att passera.