Reformeras. Stockholms stadsdelssystem ska göras om, säger nya kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C). Daniel Helldén Foto: Stockholm.se / StockholmDirekt

Stockholm kan få färre stadsdelar

Det nytillträdda grönblå styret i Stadshuset har planer på att slå ihop och minska antalet stadsdelar i Stockholm. "Organisationen behöver bli effektivare".

  • Publicerad 11:24, 18 okt 2018

I dag är Stockholm uppdelat i 14 stadsdelar och därmed lika många stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder. Det nya grönblå styret i Stadshuset smider nu på planer att förändra organisationen i grunden.

– Vi vill skapa en effektivare, mer kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet. Vi har inte någon bestämd siffra över hur många stadsdelar det kan bli, men klart är att hela organisationen behöver ses över, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Frågan har varit uppe på tapeten tidigare och Moderaterna har tidigare förespråkat att antalet stadsdelar borde sänkas till fem.

Färre stadsdelar vid maktskifte: M-planen får stöd

Centerpartiet vill i nuläget dock inte slå fast hur många stadsdelar Stockholm bör ha. Partiet ser gärna att det sker en minskning av antalet stadsdelar, det viktigaste är dock att organisationen blir effektivare samtidigt som den "närodlade politiken" finns kvar.

– Vi har ingen exakt siffra, men vi vill titta på det här omgående och göra något riktigt bra, säger Jonas Naddebo.

Är frågan prioriterad?

– Absolut. Det här är något som vi redan har diskuterat i vår samverkan mellan partierna. Exakt hur vi ska förändra organisationen är något vi ska gå vidare med nu. Vi behöver sätta igång med det så snart som möjligt och det här blir ett uppdrag som kommer finnas med i nästa års budget, säger Jonas Naddebo.

Inga tydliga svar från Miljöpartiet

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är först tydlig med att förklara att det absolut inte är tal om att "lägga ner några stadsdelar", men medger att de kan bli färre.

– Vi ska se över organisationen och till exempel titta närmare på stadsdelarnas gränsdragningar.

Det låter som ni är oense med Centerpartiet i frågan?

– Det kan bli 15 stadsdelar, det kan bli 13. Det kan ske förändringar. Till exempel ska det göras en utredning för att se över hur stadsdelarna är organiserade rent geografiskt, där kan det ske förändringar, säger Daniel Helldén.

Tidigare MP-kommentarer om färre antal stadsdelar

– Jag tycker det är jättedåligt. Dyrt, dumt och onödigt.
Maria Antonsson (MP), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnden, till StockholmDirekt 2016.

– Det är det inte så här vi resonerar inom MP. Vi vill ha lokala anknytningar. Det är viktigt med bred lokal förankring, och vara närmare folket.
Ewa Larsson, ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

– Jag tycker att det är en synnerligen dum idé.
Cecilia Obermüller, MP, ordförande Bromma stadsdelsnämnd.

– Flyttar man makten längre bort riskerar det bli värre. Snarare måste vi jobba mer med att se till att besluten fattas nära medborgarna.
Sus Andersson (MP) i Spånga-Tensta 2016.