Stockholm köper grotta i Liljeholmen för hemlig summa pengar

Stockholms stad vill göra om delar av Vin & Sprits gamla lager i berget på Liljeholmskajen till nytt stadsarkiv, delvis öppet för allmänheten. Köpesumman är hemlig.

  • Publicerad 17:42, 6 nov 2015

Stockholms stadsarkivs nuvarande lokaler på Kungsklippan och i Frihamnen räcker inte till. För att undvika en utrymmeskris är Stockholms stad nu i färd med att köpa loss en del av det gigantiska bergrum som finns i Sjöviksberget på Liljeholmskajen.

Där har byggherren JM drygt 230 000 kvadratmeter fördelat på fem separata bergrum, underjordiska lokaler som tidigare använts av Vin & Sprit.

Tunnlarna är alla ungefär 150 meter långa, runt 20 meter breda och uppåt 20 meter höga.

Hemlighetsmakeri

Hur stor yta staden tänker köpa är sekretessbelagt, liksom köpesumman.

Ett inriktningsbeslut ska fattas av kulturnämnden i nästa vecka.

Micke Seid (MP), ledamot i kulturnämnden bekräftar stadens planer, men kan inte gå in på alla detaljer.

Enligt Micke Seid skad det i enlighet med en önskan från Miljöpartiet skapas publika utrymmen i samband med bygget av det nya bergrumsarkivet.

Klart tidigast om fyra år

Om affären går i lås och alla övriga beslut fattas enligt tidplanen beräknas det nya underjordiska arkivet vara på plats om tidigast fyra år.

– Det här är bra för staden, säger Micke Seid.

JM vill inte säga något närmare innan alla beslut har fattats men bekräftar att Stockholms stad är intresserat av att köpa delar av bergrummet.

Sedan tidigare är det planerat att bergrummet också ska inrymma ett parkeringsgarage för 1 000 bilar.

Stadsarkivet flyttar från Frihamnen

De delar av stadsarkivet som i dag finns på Kungsklippan ska vara kvar även i framtiden.

När det nya bergrumsarkivet är klart kommer de delar av stadsarkivet som idag finns i Frihamnen att flytta dit.

Ärendet beskrivs kortfattat här.

På Liljeholmskajen byggs en helt ny stadsdel med totalt 4 000 bostäder.