Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) menar att biltrafiken måste minska för att vi ska nå miljömålen. Foto: Fredrik Hjerling, Mikael Andersson

Stockholm riskerar att missa miljömål

Ökad biltrafik och mer utsläpp kan få staden att missa miljömålen som är satta till 2020. Nu får trafikkontoret och andra förvaltningar i Stockholms stad ett förnyat uppdrag som ska minska trafiken.

  • Publicerad 06:50, 13 mar 2018

Fler bussar, bilar och andra fordon i Sverige har bytt till förnybar diesel och enligt en ny rapport från trafikkontoret har förändringarna gett positiva resultat i form av minskat koldioxidutsläpp.

Men i rapporten framkommer också att skiftet från fossil till förnybar diesel inte räcker som åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm, då biltrafiken enligt Trafikverket har ökat.

– Det är ju självklart ett stort problem. För att förbättra luften i våra städer krävs ett arbete med en minskad dieselanvändning, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Förnyat uppdrag

Med en utveckling där trafiken ökar kommer Stockholm att missa det uppsatta miljömålet till 2020, enligt Helldén. Därför får trafikkontoret och andra förvaltningar i Stockholms stad nu ett förnyat uppdrag där de ska arbeta för att minska biltrafiken.

– För det första kan vi inte bygga nya motorvägar, då ökar trafiken. Sedan måste vi fortsätta göra det vi gör i stan, göra det lättare för folk att cykla, gå och åka kollektivt, säger Daniel Helldén.

Utbyggnaden av tunnelbanan som nu är igång menar Helldén kommer vara en stor bidragande faktor till att biltrafiken minskar. Men färdigställandet av tunnelbanan ligger för långt fram i tiden.

– På grund av det måste busstrafiken bli mer prioriterad. Med bussarna kan vi få snabb utdelning, säger Daniel Helldén.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Han ser det som en nödvändighet att Stockholm skapar miljözoner där bilar som släpper ut mycket koldioxid inte får köra. Men än så länge kan staden inte besluta den saken själv.

– Vi måste öka bilpoolerna och se till så att alla nybyggda hus får cykelgarage. Jag tror att styrmedel för att göra det mer kostsamt att köra bilen är viktigt. Att de som inte behöver köra bil försvinner från gatorna, så att vi då kan satsa på cykel och gång, säger han.

Stockholms miljömål

2020: Utsläppen ska inte gå upp i jämförelse med 2012.

2030: Biltrafiken ska gå ner (Trafikverket vill till exempel se en 30-procentig minskning i relation till 2012).

2040: Stockholm ska vara helt fossilbränslefritt.

Aktuella trafikåtgärder

Trängselskatt. Har utökats till Essingeleden, till förmånsbilar och nivåerna har höjts.

Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält.

Kollektivtrafiken ska komma fram lättare på sina reserverade körfält.

Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar, till exempel genom bättre belysning, bättre städning och bättre snöröjning på trottoarerna.

Kollektivtrafiken har utökats bland annat med Citybanan, en ny pendeltågstunnel under de centrala delarna av Stockholm. Fyra nya tunnelbanelinjer planeras och spårvägsnätet byggs ut.

Fram till 2018 satsar staden sammanlagt en miljard kronor för att bygga ut infrastrukturen för cykling. Till exempel nya cykelbanor, cykelfält, nya parkeringsmöjligheter och framkomlighetsfrämjande åtgärder.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.