Stockholm slopar den bilfria dagen i år Foto: Mostphotos

Stockholm skrotar bilfria dagen i City

Grönblå styret har bestämt att slopa "I stan utan min bil" i centrala Stockholm i år.

  • Publicerad 09:00, 27 apr 2019

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum i september varje år för att "underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter."

Där har Stockholm de senaste fyra åren satsat på en bilfri dag, "I stan utan min bil", där Gamla Stan och delar av City har stängts av för biltrafik för att istället fyllas med aktiviteter, fotgängare och cyklister. Förra året utökades även området.

Bilfri dag i city växer – bilar förbjuds på ännu fler gator

Trafikantveckan blir av även i år. Men för Stockholms del blir det ingen satsning på ett bilfritt City för en dag.

– Mobilitetsveckan finns kvar i sig vilket vi kommer uppmärksamma på olika sätt. Men vi har valt att inte ha "I stan utan min bil i år" för att vi helt enkelt vill lägga mer fokus på att arbeta med permanenta förändringar, som när det gäller gågator, utveckling av sommargågatorna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) som inte sörjer beslutet.

– En bilfri dag har varit rolig att göra men det drar en del resurser. Det kommer ändå vara en del avstängningar, bland annat för cykelloppet Sthlm Bike (1 september, reds anm) så det kommer ändå gå att gå ut och njuta av vissa bilfria gator.

Nu förbjuds bilar i City – för sista gången?

Han har tidigare propagerat starkt för den bilfria dagen medan det på andra håll har kritiserats. Framförallt Moderaterna som bland annat kallat det "meningslöst symboljippo".

Var detta något som fanns med i budgetförhandlingarna?

– Nej det var det inte. Vi har sett att vi vill använda resurserna annorlunda, Nu lägger vi mer krut på att förändra mer långsiktigt. Men jag utesluter inte att bilfria dagen kommer tillbaka, säger Helldén.

Förutom gågatorna och sommargågatorna nämner Helldén Fredsgatan, som stängts för biltrafik för att säkra up området kring Rosenbad, och Gustav Adolfs torg som exempel på hur staden ska jobba mer långsiktigt mer permanenta lösningar.

– När Fredsgatan stängdes ändrades trafikmönstren i centrala stan. Vi tog nyligen bort trafikljusen på Gustav Adolfs torg eftersom de inte längre behövs då det är väldigt lite trafik. Nu tittar vi till exempel på hur vi ska göra området till en mer "shared space"-yta, att gång, cykel och den trafik som behövs där kan få gemensamma ytor som funkar vid låga hastigheter. Sånt ska vi gå vidare att titta på nu även om inget är hugget i sten.