Trots att siffrorna för hemlöshet är höga menar socialborgarrådet Jan Jönsson (L) att de allra flesta bara är hemlösa en kortare period, cirka ett år av sitt liv även om det förstås finns undantag. Foto: Andreas Enbuske/Lieselotte van der Meijs

Stockholm slopar nolltolerans mot missbruk på stödboenden

Hemlösa med stödboende i Stockholm stad ska inte längre riskera att bli utsparkade ur sin bostad om de återfaller i missbruk. Det är en del av stadens nya hemlöshetsprogram som ska förstärka metoden "Bostad först".

  • Publicerad 12:02, 24 feb 2020

Trots "Tak-över-huvudet" garantin som man följt i Stockholm stad sedan 1999 och "Bostad först" som varit integrerat i socialförvaltningens stödinsatser sedan 2016 så är cirka 2 500 personer hemlösa i Stockholm enligt den senaste kartläggningen från 2018. Den metod som främst använts för att motverka hemlöshet är däremot den så kallade "bostadstrappan" där man tilldelas boende om man accepterar behandling.

– Den traditionella bostadstrappan innebär att om personen tackar nej till behandling eller återfaller, diskvalificeras denne och hamnar åter på gatan. Tankesättet bygger på att om människor ändå inte vill förändras så finns ingen mening med att ge annat stöd, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Socialnämnden antog den 18 februari ett nytt hemlöshetsprogram som starkare ska förankra Bostad först hos myndigheterna. Det är en efterforskad och internationellt rekommenderad metod som syftar till att bostad är en mänsklig rättighet men även ett medel för att komma till rätta med andra problem i livet.

–  Det nya hemlöshetsprogrammet anger tydligt att man inte längre ska villkora boende för hemlösa med att också gå med på behandling. Stabiliteten som ett boende ger har visat sig göra att andra stödinsatser också fungerar. Vid återfall sätts istället ännu mer insatser in men man förlorar inte boendet. Så länge personen inte stör grannarna och sköter hyresbetalningarna, får man bo kvar i lägenheten, säger Jan Jönsson.

Tittar på flera målgrupper

Ett större fokus i det nya programmet ligger också på barnfamiljer, att se till barnets bästa oavsett vilken kontraktform föräldrarna sitter på. En annan grupp som ska ges extra hänsyn är äldre som enligt socialförvaltningen är en växande grupp hemlösa.

– Äldre ska inte behöva bo på härbärgen. Stadsdelarna ska istället göra en gemensam bedömning om hemlösheten exempelvis beror på funktionsnedsättningar, missbruksproblematik eller en begynnande demens. Ibland upptäcker vi äldre som blivit vräkta av oseriösa värdar efter att de inte längre haft råd att betala hyran efter att den höjts i och med ett stambyte. De skäms för att själva söka hjälp, säger Jan Jönsson.

Även personer som befunnit sig i sluten vård och som efter utskrivning lämnats vind för våg ska nu få större stöd att hitta ett boende inför utskrivningen, förklarar socialborgarrådet.

"En win-win-situation"

Utvecklingen av programmet är positivt, tycker Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission.

– Framförallt arbetet med Bostad först ser vi som väldigt bra. Vi har sett i vårt egna Bostad först-program att det gör en väsentlig skillnad för våra deltagare jämfört med trappstegsmodellen. Cirka 80 procent är kvarboende efter ett år. Det ger bättre resultat och högre livskvalitet för individen och lägre kostnader för samhället, säger han.

Oppositionspartiet Vänstern är däremot kritiska mot programmet som de menar saknar både krav och mål för bostadspolitiken.

– Den växande strukturella hemlösheten, som beror på att det inte finns tillräckligt många hyresrätter med billigare hyror, kan bara lösas genom att bygga fler hyresrätter och sätta stopp för ombildningar, säger Alexandra Mattson Åkerström (V), vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad.

Metoder för att motverka hemlöshet

Bostadstrappan

Bostadstrappan går ut på att en person först placeras på härbärge och efter att personen uttryckt en vilja att bättra sig från eventuellt missbruk får denne en träningslägenhet. Om personen uppvisar god skötsel av hushåll och ekonomi är nästa steg ett "riktigt boende" och måste samtidigt ta emot behandling vid missbruk/psykriatriskt behov. Personen riskerar att bli av med boendet vid återfall.

Tak-över-huvudet garantin

Är till för de som befinner sig i akut hemlöshet. Beviljar boende för kortare tidsperioder som en dag eller ett par dagar.

Boende först

Riktar sig mot personer med missbruk och psykiatriska problem. Ett andrahandskontrakt som kan övergå till ett förstahandskontrakt om boende sköter sig efter värdens villkor. Villkoren ska i det nya programmet inte gälla behandling för missbruk utan snarare att inte störa sina grannar.

Visa merVisa mindre