Stockholms stad vill göra det dyrare att felparkera. Foto: Andreas Enbuske

Stockholm vill höja p-böterna

En ny lagändring gör det möjligt för kommuner att höja felparkeringsavgifterna med flera hundra kronor. Det tänker Stockholm utnyttja.

  • Publicerad 14:10, 24 jan 2017

Nyligen höjdes både boendeparkeringen och övriga p-avgifter i Stockholm.

Nu kommer nästa höjning av bilrelaterade avgifter: Felparkeringsavgifterna.

Den som parkerar sin bil på Stockholms stads mark i dag utan att betala p-avgift, på fel plats eller i strid mot förbudet att stanna riskerar att åka på en felparkeringsavgift på mellan 550 och 1000 kronor.

Parkeringsautomater vandaliserade i områden som får ny avgift

Men snart kan alltså avgifterna höjas rejält.

En ändring i lagen – förordningen om felparkeringsavgift – som träder i kraft den 1 mars i år innebär att en kommun får höja maxavgiften från 1 000 kronor till 1 300 kronor för en felparkering.

– Det är en ändring som gör att kommunerna får större möjlighet att besluta om vilka avgifter man ska ha, säger Lars Hammar, utredare på Transportstyrelsen.

Inför att lagändringen träder i kraft har Stockholms stad tagit fram ett förslag på hur felparkeringsavgifterna ska räknas upp här.

Här är det gratis att parkera bilen – mitt på Kungsholmen

Förslaget är ännu inte offentligt och det är oklart exakt hur de nivåerna kommer att se ut. Men lagändringen gör det möjligt för staden att höja maxavgiften med 300 kronor på ett bräde.

Den 2 februari tar politikerna ställning till det ärende som berör de nya felparkeringsavgifterna: "Förslag till höjning av felparkeringsavgifter".

Uppdatering: Så här mycket dyrare blir det.

Lagändringen

Det är en formulering i andra paragrafen i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift som ändrats och träder i kraft 1 mars. Stycket ”kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusen kronor” ersätts med ”kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor”.

 

Visa merVisa mindre

Dessa felparkeringsavgifter gäller inom Stockholms stad i dag

550 kronor – om du inte betalar parkeringsavgiften.

650 kronor – om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera.

1 000 kronor – om du stannar där det inte är tillåtet att stanna.

Visa merVisa mindre