BOTTEN. Stockholm hamnar näst längst ned på listan över antalet invånare som cykelpendlar. Foto: Viktor Gårdsäter

Stockholmare näst sämst i landet på att cykelpendla

Endast en av tio stockholmare tar cykeln till jobbet under sommarhalvåret, visar en ny undersökning. Det placerar länet på botten jämfört med övriga landet. Bara Västernorrland är sämre. “Jag är inte förvånad”, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 07:30, 10 aug 2017

Stockholms stad har satsat en miljard på att få fler att cykla och anläggandet av nya cykelstråk pågår för fullt. Ändå hamnar länet som helhet på botten jämfört med övriga landet när det gäller hur många som cykelpendlar under årets varma månader, visar en ny undersökning.

Här får Stockholm bättre cykelbanor i år

I mätningen, som gjorts av Yougov på uppdrag av IF, uppger tio procent av de tillfrågade som bor i Stockholms län att de tar cykeln till jobbet under perioden. Det kan jämföras med Uppsala, som ligger i topp, där motsvarande siffra är 29 procent och rikssnittet som helhet som ligger på 16 procent.

Bara i Västernorrland är invånarna sämre än Stockholmarna på att cykla.

– Jag är inte förvånad, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) och fortsätter:

– Vi ligger totalt lägre än många andra städer. Och det beror på att Stockholm har en mycket väl utbyggd kollektivtrafik. Tunnelbanenätet sväljer enorma mängder människor, säger han.

"Vi är ett litet Los Angeles"

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren ser flera orsaker till den låga siffran. Han pekar på att det råder stora skillnader vad gäller cykelmöjligheter både inom länet och Stockholms stad och menar bilarna är den främsta anledningen.

– Det finns många bilanpassade förorter i Stockholm där det inte så attraktivt att cykla. Det tror jag att man måste ändra på. Vi är ett litet Los Angeles. Många upplever det som otryggt och väljer då i stället att avstå, säger Lars Strömgren.

Nya cykelkansliets svåra uppdrag: Fixa bra cykelbanor i hela länet – året runt

Han tror också att säkrare cykelparkeringar och ett större engagemang bland arbetsgivare skulle kunna öka vardagscyklandet.

– Jag tror verkligen att det handlar om att skapa trygghet. Undersökningar visar att man är räddare för bilarna men upplever cyklar som ett större orosmoment, och det är ett symptom på att man har byggt ihop både gång och cykeltrafik, säger Lars Strömgren.

Stockholms nya mål: Alla bensin- och dieselbilar ska ut ur stan

Cykelnätet ska utökas ytterligare

Under mandatperioden ska staden bygga ut cykelnätet kraftigt i Stockholm. Även målet vad gäller antalet cyklande invånare till 2030 har skruvats upp.

Enligt Daniel Helldén har fördröjda upphandlingar gjort att flera projekt dragit ut på tiden. Han räknar dock med att samtliga projekt ska vara påbörjade till 2018.

– Det pågår ett stort arbete för att få till det här men allting är inte bra idag. Även om många upplever att det byggs väldigt mycket cykelstråk i innerstan byggs det definitivt lika mycket i när- och ytterförorterna.

Stockholms stads cykelsatsning - 15 procent ska cykelpendla år 2030

Fram till år 2018 investerar Stockholms stad drygt en miljard kronor på cykling för att göra det lättare att pendla med cykel och för att fler ska välja att ta cykeln, både längre sträckor och under större del av året. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

Satsningen genom ett antal åtgärder på infrastruktur, i drift och på underhåll. För att nämna några så utvecklas cykelvägnätet och framkomligheten förbättras på prioriterade cykelstråk.

År 2015 utökades cykelvägnätet med drygt sju kilometer cykelvägar, cykelbanor och cykelfält. Även skyltningen förbättras för cyklister och cykelparkeringar har byggts cykeln kan låsas fast. Under 2014 och 2015 blev det 5000 nya cykelställ och under 2016 blir det 2000 till.

Stockholms stads cykelplan antogs år 2013 och satsningen på cykling är en del i arbetet med att nå målen i framkomlighetsstrategin för Stockholm.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.