Flatenbadet 1941. Badet invigdes 1934 och byggdes för att främja friluftslivet för Stockholmsborna. Bilden är tagen 1941 och stugan på bilden är serveringsbyggnaden. Foto: Stockholmskällan

Stockholms badplatser – då och nu

Stockholm erbjuder badplatser i hav, sjö och utomhusbassäng. Under tidens gång har några av dem byggts ut, byggts bort eller helt enkelt bara förändrats.

  • Publicerad 09:00, 7 jul 2019

Flatenbadet 1941. Badet invigdes 1934 och byggdes för att främja friluftslivet för Stockholmsborna. Bilden är tagen 1941 och stugan på bilden är serveringsbyggnaden. Foto: Stockholmskällan

Flatenbadet idag. Idag är serveringsstugan riven sedan länge och kvar finns en skogsdunge. Foto: Sigrid Malmgen

Stora Sköndals handikappsbad 1964. Badet är en del av Stora Sköndals stiftelse som arbetar med vård och omsorg. På 60-talet användes fortfarande stugan som ligger vid badet. Foto: Stockholmskällan

Stora Sköndals handikappsbad idag. Idag står stugan kvar men är igenbommad och används inte längre. Sköndalsbadet är dock fortfarande en handikappanpassad badplats med utomhusbassäng för personer med funktionsvariationer. Nere vid sjön ligger även en handikappanpassad brygga. Foto: Sigrid Malmgen

Stora Essingens friluftsbad 1942. Badet blev populärt på 30- och 40-talet då allt fler flyttade ut på ön. Badet stängdes sedan ner 1955 på grund av för dålig vattenkvalitet. Först 1998 godkändes vattnet för bad igen, enligt en artikel från Svenska Dagbladet. Foto: Stockholmskällan

Stora Essingens friluftsbad idag. En gångväg byggts längs med vattnet. 2014 fick badplatsen en rejäl ansiktslyftning då det byggdes tre nya fasta bryggor. Foto: Sigrid Malmgen

Älvsjöbadet 1938. Älvsjöbadet är en utomhusbassäng som ritades i funktionalistisk stil av arkitekterna Helge Zimdal och Nils Ahrbom. Bilden är från invigningsåret 1938 och visar serveringspaviljongen. Foto: Stockholmskällan

Älvsjöbadet idag. Kiosken har rivits och byggts upp på nytt, men står på ungefär samma plats.c Foto: Sigrid Malmgen