Renoveras. Flera av Stockholms mest trafiktyngda broar står inför omfattande renoveringar. Foto: Mostphotos

Stockholms broar ska renoveras för miljarder

Flera av Stockholms broar står inför omfattande renoveringar och upprustningar de kommande åren. Även en helt ny cykelbro planeras att byggas in mot City. Nu har staden gjort en plan för när det väntas ske och vad det beräknas kosta.

  • Publicerad 16:14, 16 apr 2018

Inom de kommande åren behöver flera av Stockholms broar genomgå omfattande renoveringsarbeten.

Förutom Västerbron, som behöver rustas för närmare en miljard kronor, står även trafiktunga nyckelpunkter som Liljeholmsbron och Norra Danviksbron inför stora omgörningar.

Trafikkontoret har nu tagit fram en långsiktig plan för när det skulle kunna ske och vad det uppskattas kosta.

Klart är att prislappen väntas bli hög, uppemot två miljarder kronor om kalkylerna stämmer. Och att det kommer att ta många år innan sista renoveringen skulle vara klar.

Samtidigt planeras det för en helt ny gång- och cykelbro som är tänkt att löpa längs Centralbron mellan Gamla stan och Tegelbacken.

Förslaget ska nu upp i nästa trafiknämnd.

Här är broarna i Stockholm som behöver renoveras

Liljeholmsbron

Vad: Liljeholmsbron ska bland annat få nya klaffar och ny bronsfärg.

När: 2017 – 2021

Kostnad: Cirka 200 miljoner

Norra Danviksbron

Vad: Totalupprustning. Det kommer bland annat innebär att buss- och taxikörfältet leds om till det vanliga körfältet. En utredning ska göras, men ett brobyte beräknas och ta 1,5 – 2 år och planen är att ha den färdig innan 2025 då Saltsjöbanan är planerad att åter öppnas för trafik till Slussen.

När: 2019 – 2022

Kostnad: Cirka 250-300 miljoner

Västerbron

Vad: Renovering av brokonstruktion som kan innefatta ny broplatta, nytt balksystem och ny farbana. Målet är att samtidigt främja cyklister och fotgängare. Det hela ska nu utredas och omfattningen kommer att bestämmas efter det.

När: Preliminärt 2024 – 2026

Kostnad: Cirka 905 miljoner

Vasabron

En utvärdering ska göras under 2018 om bron kan renoveras eller byggas om helt. Klart är att sprött stål, som inte är möjligt att förstärka, måste bytas ut. Även trafikbehovet norr om Gamla stan ska utredas och bidra till utformningen.

När: 2024 – 2026

Kostnad: 350 miljoner

Spånga Kyrkväg

Vad: Bron är byggd 1936 och måste byggas om eller renoveras i samband med att Spånga centrum förtätas med bostäder.

När: 2020 – 2022

Kostnad: 150 miljoner

Cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken

Vad: Ny cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken för fotgängare och cyklister. Bron planeras att dras utmed Centralbron, med anslutning till Tegelbacken i norr och den nya cykelbro som ingår i Slussenprojektet i söder.

När: 2022 – 2024

Kostnad: 115 miljoner

Fagersjövägen

Vad: En ny bro planeras vid järnvägsövergången i Fagersjö som ska byggas i samband med att området förtätas. Projektet ska samfinansieras med Trafikverket.

När: 2021 – 2022

Kostnad: Cirka 67 miljoner