Stockholms hamnar positiva till "girafflytt"

Räddningsaktionen för Beckholmens sista giraffkran får visst stöd av Stockholms hamnars styrelse som instämmer att Masthamnen kan vara en alternativ plats. Samtidigt vill de att fler platser och de ekonomiska förutsättningarna utreds vidare.

  • Publicerad 14:25, 18 dec 2012

Som Östermalmsnytt tidigare har skrivit lämnade Tomas Rudin in en skrivelse till Kommunstyrelsen om att staden ska hitta en ny plats för kranen där han även föreslog Masthamnen som alternativ plats. Ärendet är nu ute på remiss och i Stockholms hamnars svar instämmer styrelsen att Masthamnen kan vara en alternativ plats för kranen men även området mittemot, på östra sidan om Danvikskanalen, samt södra sidan av Danviksbron på Södermalm. Stockholms Hamnar betonar även att det kan finnas andra alternativ som de inte förvaltar över som kan vara lämpliga och måste utredas. Vidare beräknar de att en flytt och renovering av kranen skulle kosta 6,5 miljoner, vilket kan öka dramatiskt beroende på placering. Den årliga driften och underhållet beräknas till 50 000-150 000 kronor.