Stockholms stad har en beredskapsplan som gäller nu när det är spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. Foto: Mostphotos

Stockholms skolor förberedda för pandemin

Skol- och förskolebarn med minsta tecken på förkylning kommer att skickas hem från Stockholms stads verksamheter. Samtidigt har staden tagit fram en beredskapsplan som gäller nu när coronavirusets spridning klassas som en pandemi.

  • Publicerad 09:20, 12 mar 2020

I samband med att Folkhälsomyndigheten uppgraderade risken för smittspridning av coronavirus till ”mycket hög” har Stockholms stads utbildningsförvaltning förtydligat sina riktlinjer.

Barn som är friska ska gå till skolan som vanligt. Föräldrar uppmanas däremot att vara extra uppmärksamma på om barnen uppvisar förkylningssymptom, luftvägsirritation eller andra tecken på sjukdom. I sådant fall ska barnen hållas hemma.

Även personalen uppmanas hålla extra uppmärksamhet på sjukdom bland barn och elever och skicka hem alla som uppvisar någon form av symptom, enligt Stockholms stad.

– Det är samma som gäller som sedan innan. Friska barn ska gå till skolan, men är man sjuk ska man stanna hemma. Vi kommer att ha lite extra uppmärksamhet kring det här och vara extra tydliga. Det är inga regler som har förändrats, det är bara ett förtydligande, säger Susan Ottosen, pressekreterare vid utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Information har gått ut

Under gårdagen tog Stockholms stad fram en informationstext som de kommunala förskolorna och skolorna kan använda för att kommunicera med föräldrar och vårdnadshavare.

Hur informationen distribueras är dock upp till varje enskild verksamhet.

– De använder de kanaler de anser vara bäst. Det kan vara skolplattformen, via mejl eller skolans hemsida, säger Susan Ottosen.

På vissa förskolor har personal informerat vårdnadshavare om att barnen kommer skickas hem vid minsta tecken på förkylning, enligt uppgift till StockholmDirekt.

Samtidigt har en beredskapsplan tagits fram nu när spridningen av corona klassas som en pandemi av WHO.

– Det finns en beredskapsplan som är framtagen för en pandemi. Den är klar och framtagen, och man har redan inventerat vad man behöver göra, säger Susan Ottosen.

Skolor fortsatt öppna

Tidigare i veckan bekräftades coronafall blad elever på några av stadens skolor. Inga särskilda åtgärder uppges ha vidtagits utöver Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Stadens skolor och förskolor håller alla öppet som vanligt.

– Det är olika på olika skolor hur det har hanterats, men verksamheterna har rullat på som vanligt. I de fall elever varit sjuka har de varit i karantän och Smittskydd Stockholm har skött smittspårningen, säger Susan Ottosen.

Tillsvidare hänvisas föräldrar och vårdnadshavare till informationen på 1177.se.