SKYDDSRUM. Stockholms skyddsrum klarar inte kraven om en nödsituation skulle uppstå, enligt trafikkontorets bedömning. Foto: Mostphotos

Stockholms skyddsrum i akut dåligt skick

Stockholms skyddsrum är i så dåligt skick att de inte kan användas vid händelse av krig eller en nödsituation – men några pengar finns inte avsatta för upprustning.

  • Publicerad 09:48, 23 maj 2019

Stockholms kommunala skyddsrum är i så dåligt skick att de ”inte kan fullgöra sin funktion vid händelse av krig”. Den bedömningen har fastighetskontoret gjort vid en översyn av stadens 50 bergrum enligt en ny rapport.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Endast 22 av dem är klassade som skyddsrum, resten är inaktiva. Och ”möjligheten att iordningställa skyddsrummen inom 48 timmar och att på ett säkert sätt inhysa och skydda det antal personer som skyddsrummen är klassade för är i dagsläget inte möjligt”, uppger fastighetskontoret vidare. Enligt kontoret är bergrummen i så dåligt skick att de behöver renoveras snarast för att möta kraven för skyddsrum.

Men några pengar har inte avsatts i investeringsplanen för att rusta upp skyddsrummen, uppger fastighetskontoret i budgetunderlaget för 2020.

Bara en upprustning av Katarinaberget, som bedöms vara ett särskilt angeläget projekt, skulle ske till en kostnad om 490 miljoner kronor fram till år 2022. Pengar som i dag inte finns.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Det här är en allvarlig fråga som har blivit mer och mer akut de senaste åren. Vi är från vår sida väldigt bekymrade, säger oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Fastighetsnämnden ska besluta om nio av stadens bergrum ska överföras till parkeringsbolag. Men enligt Jan Valeskog har det inte lämnats några besked om hur finansieringen för de kvarvarande utrymmena ska se ut. Han vill nu få till partiöverskridande samtal.

"Handlar om miljardbelopp"

– Det här är omfattande processer och det handlar om miljardbelopp. Men att säga att det inte finns några pengar håller inte. Vi pratar 50 bergrum, så det här är något vi måste ha allvarliga diskussioner om. Jag upplever att de inte tar det på allvar, säger Jan Valeskog som även tycker att staten måste ta sitt ansvar.

Enligt Fastighetsnämndens ordförande Dennis Wedin (M) är anledningen till att upprustningspengar saknas att staden tvingats lägga budgeten på att rusta idrottsanläggningar och byggprojekt som blivit dyrare än budgeterat. Han hade hoppats på att MSB skulle göra en inspektion av stadens skyddsrum nästa år varpå staden skulle göra en ny bedömning om eventuella upprustningar.

Men någon sådan inspektion ser nu inte ut att bli av.

–  Det har funnits ett stort renoveringsbehov av stadens skyddsrum under en lång tid. För att vi ska kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som krävs behöver MSB göra en inspektion av skyddsrummen. Vi har nu fått information om att MSB saknar resurser från statligt håll. Jan Valeskog bör därför i första hand vända sig till sin partikollega finansminister Magdalena Andersson kring resursbristen som skapar oro bland stockholmare, säger Dennis Wedin.

Skyddsrummen i Stockholm som är i akut behov av upprustning

Angelägna Investeringar i bergrum som behöver göras utom plan beräknas uppgå till 1 miljard kronor.

Katarinaberget 490 miljoner kronor till och med år 2022

Philipssongaraget 150 miljoner kronor till och med år 2024

Skravelberget 150 miljoner kronor till och med år 2025

Vattugaraget 210 miljoner kronor till och med år 2023