Daniel Helldén (MP) tog emot priset för Årets cykelprestation. Foto: Michael Toll

Stockholms stad hyllas för årets cykelprestation

Stockholms stad har stått för Stockholmsregionens bästa cykelprestation enligt cykelkansliet.

  • Publicerad 09:57, 14 nov 2019

Idag delade Region Stockholms cykelkansli ut priset för "Årets cykelprestation" och det var Stockholms stad med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i spetsen som fick ta emot utnämningen från Gustav Hemming (C), samhällsplaneringsregionråd.

Motiveringen var bland annat att de under lång tid gjort kraftiga satsningar på cykelinfrastruktur.

– Stockholm stad har under lång tid arbetat med cykelförbättringar. Och skapar förutsättningar för ökad cykling i hela regionen. Här visar man vad tydliga budgetsatsningar kan göra, säger Gustav Hemming när han går igenom motiveringen.

Som att cykla genom Slussen

Enligt honom är det otroligt viktigt att det numera finns ett regionalt cykelkansli, som arbetar enligt en plan att implementera cykelsatsningar i regionen.

– Att få det här regionala cykelkansliet på plats har varit som att cykla genom Slussen under de värsta ombyggnationerna, säger Gustav Hemming.

Han blir Stockholms nya cykelboss – ska bygga ut cykelnätet i hela länet

Det var trafikborgarrådet Daniel Helldén som tog emot priset, i form av en cykelplakett i återvunnet material.

– Oerhört roligt. Målet på sikt är att bli den ledande cykelstaden i världen, säger Daniel Helldén.

Helldén berättade vidare att 15 cykelprojekt kommer att färdigställas under 2019. Totalt är det 10 km cykelinfrastruktur.

Elsparkscykelhat

Enligt Helldén har cykelsatsningarna väckt mycket känslor bland stockholmarna. Och inte alltid har det varit positiva åsikter om vad som planeras. Men det senaste året har pendeln svängt något. En förklaring kan vara den explosionsartade utbredningen av elsparkcyklar på Stockholms gator.

– Det har gjort att det inte längre är så många som irriterar sig på cyklister längre, säger han.

Tjockare än danskarna

Enligt Gustav Hemming är det viktigt att fortsätta arbetet med att bygga upp cykelinfrastrukturen. Av flera skäl.

Det finns en viktig koppling mellan cykling, folkhälsa och den ökade trängseln på vägarna.

– Vi behöver fler som cyklar, av flera skäl. Enligt Cancerfonden kommer cirka 3 000 människor dö varje år av att de rör sig för lite. Vi är mer överviktiga idag än vad danskarna är. En förklaring är att de cyklar mycket mer än oss, säger Gustav Hemming.

Nya cykelkansliets svåra uppdrag: Fixa bra cykelbanor i hela länet – året runt