Fusk. Nu tillsätter staden en extern granskning av alla kontrakt och avtal på snöröjningen. Foto: Mimmi Epstein

Stockholms stad polisanmäler snöröjare

Efter trafikkontorets externa granskning av snöröjningen i Stockholm har staden nu gjort en polisanmälan mot entreprenörerna."Nu är det upp till polis och åklagare att utreda om något brott har begåtts", säger tillförordnade trafikdirektören Fredrik Alfredsson.

  • Publicerad 10:30, 26 apr 2019

Efter misstankar om systematiskt fusk med snöröjningen i Stockholm tillsatte trafikkontoret en extern utredning för att granska både stadens och entreprenörernas arbete.

Snöröjarna uppges fuska systematiskt

Nu är utredningen klar vilket har resulterat i att Stockholms stad har polisanmält entreprenörerna.

– Den 16 april polisanmälde vi entreprenörerna som snöröjer på uppdrag av trafikkontoret. Nu är det upp till polis och åklagare att utreda om något brott har begåtts, säger Fredrik Alfredsson, tillförordnad trafikdirektör i Stockholms stad i ett uttalande.

Stora brister

Enligt utredningen finns det stora brister på flera områden. Bland annat uppfyller entreprenörerna inte alltid de åtaganden som finns i avtalen med Trafikkontoret, som att exempelvis inte snöröja färdigt på alla platser eller att inte bli klara i tid, skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Nu straffar staden dålig snöröjning med böter

Enligt utredningen finns det också stora brister dokumentationen, projektplanerna, miljörevisionerna och att GPS-spår inte loggats korrekt, uppger staden.

Trafikkontoret får kritik

Entreprenörerna ska också ha anlitat underentreprenörer som inte uppfyllt de krav som ställs.

Även trafikkontoret får bakläxa i utredningen. Bland annat behöver arbetet med snöröjningen effektiviseras och styras bättre, men också vara konsekventa med stickprovskontroller, dokumentation och viten, enligt pressmeddelandet.

– De flesta av bristerna som framkommit i granskningen av trafikkontorets eget arbete med snöröjningen kände vi till sedan tidigare. Arbetet med att förbättra våra arbetssätt har pågått en längre tid redan men granskningen visar att vi måste forcera det arbetet för att vi ska vara redo i god tid inför nästa vintersäsong, säger Fredrik Alfredsson, i en kommentar.