Stockholms stad vill slopa trängselskatten. Foto: Sacharias Källdén

Stockholms stad vill slopa trängselskatten

Stockholms stad kräver att regeringen slopar trängselskatten så länge Folkhälsomyndigheten avråder folk från att resa kollektivt. "Det är rimligt att göra en tillfällig lättnad för de som nu väljer bilen", säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 16:55, 8 apr 2020

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP). Foto: Stockholms stad

Stockholms stad presenterade på onsdagen en rad trafikrelaterade åtgärder kopplade till coronakrisen i Stockholm.

Bland annat ska anställda inom vård och omsorg nu få dispens från parkeringsavgifterna. Samtidigt frigörs även parkeringsytor i närheten av de sjukhus som ligger i Stockholms stad för att ge personal möjlighet att ställa bilen där.

– I ett läge där till och med SL själva säger att människor bör undvika kollektivtrafiken vill vi underlätta ytterligare att välja andra alternativ, så att anställda på sjukhus och äldreboenden inte riskerar smittas i kollektivtrafiken, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

"Inte samma trängsel"

Samtidigt riktas också ett krav mot regeringen om att tillfälligt pausa trängselskatten. Detta då avgiften står fast enligt lag och är något som ska beslutas av riksdag och regering.

– Syftet med trängselavgifterna är att minska trängseln i Stockholm. Trafiken har minskat med 15-20 procent på vardagar i Stockholm och ännu mer på helgerna. Antalet trängselskattepassager har minskat med runt 25 procent. Det finns helt enkelt inte samma trängsel, och därmed inte samma syfte med trängselavgifterna just nu, säger Daniel Helldén.

Han lyfter även i det avseendet fram Folkhälsomyndighetens uppmaning till allmänheten att undvika kollektivtrafiken.

– Då är det rimligt att göra en tillfällig lättnad för de som nu väljer bilen, säger han.

Underlättar för MC och cykel

Staden kommer också att tillföra fler MC-parkeringar och ta bort avgifterna på platser märkta som MC-parkering.

Trafikkontoret får samtidigt i uppdrag att ta fram fler cykelparkeringsplatser samtidigt som eventuella framkomlighets- och säkerhetsproblem för cykling ska åtgärdas skyndsamt.

Förändringarna i punkter

– Regeringen uppmanas att pausa trängselavgifterna tillfälligt.

–Stockholms stad vill få en tillfällig rådighet över trängselavgifterna under coronakrisen för att kunna säkerställa fungerande trafikflöden och samhällsviktiga transporter.

– En tidsbegränsad dispens införs för anställda inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst som gör det möjligt att parkera på fler platser än normalt och att parkera gratis.

–Särskilda parkeringsplatser för dispensen skapas i närheten av Stockholms sjukhus, det vill säga bland annat Södersjukhuset, Ersta Sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus.

– Fler MC-parkeringsplatser tillförs samtidigt som avgifterna på platser märkta som MC-parkering tas bort. Detta då MC tar mindre utrymme än bilar, samtidigt som det är enklare att hålla den sociala distansen.

– Snabba åtgärder där eventuella framkomlighets- och säkerhetsproblem för cykling finns ska prioriteras. Även nya cykelparkeringsplatser där det blivit trångt ska tas fram.

Fakta om dispensen:

Dispensen gäller på p-ytor på gatumark samt på Stockholm Parkerings P-platser där det särskilt skyltats att dispensen gäller. Gäller som längst till och med 31/8-2020.

Visa merVisa mindre