OLIKA ÅSIKTER. Synen på miljözonernas nytta delas inte av trafikborgarrådet Daniel Helldén och tidigare trafikdirektören Jonas Eliasson. Foto: Stockholm stad / Direktpress

Stockholms trafikdirektör om petningen

Jonas Eliasson fick hastigt lämna sin tjänst som Stockholms trafikdirektör innan jul. Nu berättar han själv om händelsen för StockholmDirekt.

  • Publicerad 15:13, 3 jan 2019

Det var den 19 december som det stod klart att Jonas Eliasson tvingades avgå som Stockholms trafikdirektör.

Officiellt sades anledningen till avgången vara att ”samarbetsformerna mellan trafikkontoret och trafiknämnden behöver utvecklas”.

Men enligt Dagens Nyheter var det Trafikborgarrådet Daniel Helldén som inte drog jämt med Eliasson och därför ville få bort honom.

Eliasson vet själv inte varför han fick lämna sin tjänst.

– Det här kom som en total överraskning för mig. Jag hade inte planerat det här över huvud taget och man kan lugnt säga att det har varit lite turbulent den senaste tiden, säger nu Jonas Eliasson till StockholmDirekt.

Enligt Dagens Industri är det en utredningsrapport om miljözoner (förbud mot äldre dieselbilar på utvalda platser) som ligger bakom att Eliasson fick avsluta sin tjänst. Utredningen, som har genomförts av stadsledningskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret, ifrågasätter införandet av miljözoner. Enligt rapporten skapar miljözonerna höga kostnader för samhället utan att miljön påverkas nämnvärt. Det här ska enligt tidningen ha fått trafikborgarrådet Daniel Helldén att vilja peta Eliasson, som varit med om att författa utredningen.

Vill inte kommentera skälet till petningen

Varken Jonas Eliasson eller Daniel Helldén vill kommentera om utredningen ligger till grund i att Eliasson fick lämna trafikdirektörsposten. Men det står klart att de har total olika syn på både utredningen och införandet av miljözoner.

– Jag ska inte kommentera varför jag fick lämna min tjänst. Det jag kan säga är att rapporten kommer fram till att onyttorna för samhället är högre än nyttorna vid införandet av miljözoner. Helt klart är det så, säger Jonas Eliasson.

Helldén i sin tur tar miljözoner i fortsatt försvar.

– Jag kommenterar inte personers tjänster inom staden. Det som är besvärande med rapporten är att den till viss del bygger på ett hypotetiskt resonemang som inte håller i praktiken. Om vi ska nå miljökvalitetsnormen till 2022 så måste vi införa miljözoner. Det är entydigt så, säger Daniel Helldén.

Utredning om miljözoner

Enligt Dagens Industri ska Daniel Helldén ha haft åsikter om formuleringar och slutsatser i utredningen.

– Självklart har vi ställt frågor. Vissa saker i rapporten tycker vi har varit ologiska. Det intressanta är att den är skriven på ett sätt som låter bli att lyfta fram att vi måste införa miljözoner 2020, säger Daniel Helldén.

Både Daniel Helldén och Jonas Eliasson avböjer att kommentera hur relationen mellan dem är.

Jonas Eliasson kommer att fortsätta att arbeta inom Stockholm stad, nu som strategisk rådgivare på stadsledningskontoret.

Stadsdirektören Magdalena Bosson hälsar via personal på stadsledningskontoret att hon inte kommenterar personalärenden.

BRA ELLER DÅLIGT. Frågan går isär om införandet av miljözoner i Stockholm är positivt. Foto: Karin Nilsson