GRANSKAS. Efter att sjukhusen varslat personal ska nu Ivo granska vilka effekter det här får på vården i Stockholm. Foto: Karoline Montero Araya

Stockholmssjukhusen granskas efter storvarslen

Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska. Tre sjukhus i Stockholm som på kort tid varslat totalt 800 personer. Nu ska Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granska hur varslen påverkar patientsäkerheten i Stockholm.

  • Publicerad 10:01, 3 dec 2019

200 tjänster ska bort från Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. 600 läkar- och underskötersketjänster försvinner från Karolinska.

Karolinska Universitetssjukhuset varslar 600

Och tidigare i år varslades ytterligare 750 tjänster från Karolinska. Anledningen sägs vara ett tufft ekonomiskt läge inom region Stockholm.

Nyligen gick hundratals läkare samman och deklarerade att besparingarna "äventyrar den medicinska säkerheten".

Vad betyder det för vårdsäkerheten?

Om det är så ska Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nu granska, skriver DN.

Ivo ska försöka gå till botten med vad varslen får för konsekvenser för patienter i Stockholm.

När Ivo påbörjar tillsynen är inte klart. Bara att det ska ske.