Slut. Ny gemenskap i Västberga stänger snart. Arkivbild. Foto: Karin Nilsson

Stödboende för hemlösa missbrukare läggs ner

Stödboendet för hemlösa missbrukare som ligger i Hägersten läggs ner i februari. Detta på uppdrag av Ny gemenskaps styrelse som anser att det inte är tillräckligt högt tryck.

  • Publicerad 07:00, 4 jan 2019

Stödboendet, tidigare kallat "Kammis", på Västberga gårdsväg 30 i Hägersten bedrivs av föreningen Ny gemenskap i samarbete med socialtjänsten.

Boendet har funnits i femton år och vänder sig till hemlösa missbrukare som bestämt sig för att ta tag i sitt liv och ta sig ur sitt drogmissbruk. Boendet är drogfritt och totalt finns tolv platser i enkelrum, dit socialtjänsten beslutar om placering.

För låg beläggning"

I augusti 2018 beslutade Ny gemenskaps styrelse att stödboendet ska läggas ner den 28 februari. Detta eftersom det var för lågt tryck och för stor ekonomisk förlust, enligt styrelsens ordförande:

– Det har drivits i många år men det är svårt att få full beläggning. Vi har gått med förlust och efter många år bestämde vi oss till slut för att avveckla det, säger Bengt-Olov Tengmark.

Miriam Pohjola är chef för stödboendet och har jobbat där i 13,5 år.

– Jag tycker det är förskräckligt. Det är stor misär ute på gatan och jag är kritisk till ställningstagandet att det skulle vara för dålig beläggning, säger hon och fortsätter:

– Sen är det ju en fråga om hur man tolkar siffror. Styrelsen har tolkningsföreträde och de vill ha en väldigt hög beläggning.

Stänger i februari

I nuläget bor nio personer på stödboendet. När det läggs ner i februari kommer socialtjänsten flytta personerna till andra boenden, som inte nödvändigtvis är likvärdiga enligt den anställde. Men enligt socialförvaltningen kommer de hemlösa fortfarande få den hjälp de behöver.

Veronica Wolgast, avdelningschef på socialförvaltningen, kommenterar förändringen så här:

– Man kan utgå ifrån att om man får hjälp av socialtjänsten med boende och har bekymmer så görs alltid en bedömning av stöd som motsvarar deras behov. Om ett boende upphör tar varje enskild ansvarig socialsekreterare över och fattar ett nytt beslut. Just det här har man fått reda på i god tid, så det finns ingen risk för något glapp, säger Veronica Wolgast.