STÖD. Fler fältassistenter och en stödtelefon ska stötta upp barn och unga som far illa under coronakrisen. Foto: Elias Sado

Stödlinje ska hjälpa unga med stökigt därhemma

Med många hemma från jobb och skola ökar risken för att barn och unga far illa. För att försöka fånga upp de mest utsatta sätter Botkyrka kommun in en särskild barntelefon och fler fältassistenter.

  • Publicerad 14:25, 7 apr 2020

Till barntelefonen kan unga Botkyrkabor ringa gratis utan att samtal syns i telefonlistan. De som svarar i andra änden är familjebehandlare och socialsekreterare på kommunen.

– Många känner en stark oro och det kan även bli stökigt hemma hos många. Flera barn och unga har nu ett stort behov av en vuxen att prata med. Därför startar vi den här stödlinjen, säger Katarina Lindström, verksamhetschef inom socialtjänsten i Botkyrka, i ett uttalande.

Fler fältassistenter

Kommunen utökar också antalet personer i fält till 15 stycken. De kommer att turas om att vara synliga i kommunen under dagarna och kvällarna.

Fältassistenterna arbetar med att stötta upp kommunens verksamheter i arbetet med att minska smittspridningen, men också att fånga upp kommunens barn och unga i en utsatt situation.

Med färre barn i skolorna får socialtjänsten och polisen in färre orosanmälningar, säger Lina Jallow, samordnare i Botkyrka kommun.

– Antalet anmälningar har sjunkit. Det är oroväckande, och vi behöver stärka upp vår förmåga så att de får det stöd som behövs.

Hur ser fördelningen ut i kommunen?

–Vi har fördelat det jämt och utifrån varje områdes behov. Varje vecka gör områdesstrateger i varje område en prioritetslista utifrån fältassistenternas rapporter. Nya prioriteringar görs hela tiden.

Så når du barntelefonen:

Finns för de Botkyrkabor som är under 18 år.

Numret är 020-50 40 22.

Det går att ringa dit anonymt. Samtalet syns inte i telefonlistor och är gratis.

Barntelefonen är öppen måndag till fredag, klockan 09–14.

Visa merVisa mindre