Så här var var det nya förvaltningshuset tänkt att bli. Foto: Bergkrantz Arkitektur

Stoppat: Ingen flytt till nytt förvaltningshus Tensta

Stadsdelsförvaltningens flytt till ett sprillans nytt förvaltningshus på gamla Kämpingeskolans tomt i Tensta är inställd. Anledningen? Hyran väntas bli dubbelt så dyr jämfört med tidigare beräkningar.

  • Publicerad 15:23, 21 feb 2019

Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i stadsdelsnämnden vill fortfarande se en flytt av förvaltningen till Tensta. Foto: Stella Papapanagiotou

För andra gången stoppas stadsdelsförvaltningens planerade flytt från lokalerna i Lunda industriområde, där de sitter idag, till Tensta. I ett ärende som ska upp i stadsdelsnämnden 7 mars är förslaget att upphäva det inriktningsbeslut som fattades så sent som i april 2018.

Tanken var då att förvaltningen skulle hyra in sig i ett nytt hus som skulle byggas av Svenska bostäder.

NYA BILDER: Så blir Spånga-Tenstas nya förvaltningshus

Kallhyran beräknades då hamna på cirka 9 miljoner kronor per år. Enligt nya beräkningar är den summan inte längre realistisk, skriver förvaltningen i sitt nya förslag.

– Det vi har hört nu är att årshyran skulle bli uppemot 17 miljoner kronor per år. Det finns ingen ekonomi i det. Vi drar därför i nödbromsen och sätter stopp för detta, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

Flyttplaner kvarstår

Enligt tjänsteutlåtandet handlar kostnadsökningen om flera tillkommande kostnader, framför allt de verksamhetsanpassningar som skulle krävas i lokalerna.

Hur kan man ha räknat så fel från början?

– Om jag det visste. Jag kan bara konstatera att det ser ut så här och det är inte hållbart, säger Ole-Jörgen Persson.

Men det politiska uppdraget att hitta en lösning för att flytta förvaltningen till Tensta kvarstår, understryker han.

– Tensta centrum behöver tillskottet av arbetsplatser och det är också ett viktigt steg i att bygga upp förtroendet hos de boende för förvaltningen. Det har länge funnits en vilja att flytta tillbaka förvaltningen till Tensta, oberoende av politisk majoritet, säger Ole-Jörgen Persson.

Arbetet fortsätter

Trots det är detta andra gången som en sådan flytt stoppas. Första gången frågan var uppe var 2013, då var tanken att stadsdelsförvaltnigen och utbildningsförvaltningen skulle flytta ihop i Tensta. Förslaget föll sen när förra majoriteteten i stadshuset ansåg att det skulle bli för dyrt att flytta utbildningsförvaltningen.

Förvaltning flyttar inte till Tensta

Nu ska alltså arbetet med att hitta en lösning för att flytta stadsdelsförvaltningen fortsätta.

– Det finns tankar om ett alternativ men jag vill inte säga mer än. Jag vill inte att det under några omständigheter blir ett tredje beslut som inte håller hela vägen, säger Ole-Jörgen Persson.

Vad som ska hända på Kämpingeskolans gamla tomt nu kan han inte svara på.

– Det är Svenska bostäder som äger byggprocessen. Vad de gör på den tomten har jag inga synpunkter på, säger han.

StockholmDirekt söker Svenska bostäder för en kommentar.

Stockholm Direkt