Stor oro över skolbyte i Gamla Stan

Efter beskedet att Storkyrkoskolan i Gamla stan kommer att behöva evakueras till Eriksdalsskolan under två års tid till följd av en omfattande renovering har flera föräldrar engagerat sig i att hitta alternativa lösningar. Dock menar de att de möts av tystnad från både politiker och tjänstemän.

  • Publicerad 19:00, 10 apr 2019

"Vi vill få till en dialog, men vi möts av tystnad", låter det genomgående när vi träffar nio föräldrar och vårdnadshavare som har barn eller kopplingar till Storkyrkoskolan i Gamla Stan.

De har, sedan de fick veta att skolans elever behöver evakueras till Eriksdalsskolan till följd av en omfattande renovering, arbetat för att få till en dialog med ansvariga. Men utan resultat. Istället har de bollats runt mellan fastighetsägarna SISAB, utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden.

– Vi välkomnar renoveringen, men för att behålla en levande stadsdel är det avgörande att skolans verksamhet blir kvar i Gamla Stan under renoveringen. När vi har försökt få kontakt med ansvariga har vi slussats runt mellan SISAB, förvaltningen och nämnden. Vi har hamnat i ett moment 22, där ingen tar ansvar barnen eller stadsdelens framtid då skolan är navet i stadsdelen, säger Anna Hildingsson, representant för Föräldraföreningen.

Andra alternativ

Föräldraföreningen påpekar att det finns andra lösningar som är bättre för eleverna än evakueras till Eriksdalsskolan.

– Vi har presenterat lediga, undervisningsanpassade lokaler i Gamla Stan som skulle kunna användas under utrymningen, men varken SISAB, förvaltningen eller politikerna har reagerat, säger Anna Hildingsson.

Oro över nedläggning

Bland föräldrarna finns en oro att skolan skulle lägga ner efter renoveringen då en evakuering kan resultera i elevtapp. Detta, menar föräldrarna, skulle kunna motivera att stänga den kommunala skolan då det inte finns tillräckligt många elever och att man istället öppnar upp för en privatägd skola i lokalerna.

Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Södermalm, menar däremot att det aldrig har varit aktuellt att lägga ner Storkyrkoskolan.

– Man blir lite ledsen att höra det där för vi har aldrig på något sätt sagt att vi skulle lägga ner Storkyrkoskolan. Tvärt om, nu ska vi göra en bra miljö och om möjligt kunna utöka elevantalet, säger hon.

Kan du förstå hur föräldrarna känner att de inte har blivit lyssnade på?

– Vi ställer krav på undervisningslokaler gentemot hyresvärden, och det är de kraven SISAB försöker leva upp till. Sen har det kommit föräldrar som har velat hjälpa till att hitta alternativa lösningar, och det är välvilligt och trevligt. Men de lokalerna motsvarar inte kraven som vi ställer. Då är denna lösningen den bästa mot alla de förslag som vi har fått, säger Adelinde Schmidhuber.