Visionen. Den nya byggnaden sedd från Regeringsgatan norrut. NK till höger i bild. Foto: Stockholms stad

Stor rivning föreslås i City

Trots kritik från länsstyrelsen. Nu ska staden klubba planerna på att riva Passagenhusen i City och bygga ett nytt niovåningshus.

  • Publicerad 07:00, 21 nov 2018

***

Uppdatering 23 november

Klubbat: Stort hus i City ska rivas

***

Som StockholmDirekt skrev tidigare i höstas menar länsstyrelsen att det så kallade riksintresset skadas påtagligt vid en rivning av Passagenhuset i hörnet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan.

– Ett delvis bevarande av byggnaden skulle låta viktiga karaktärsdrag finnas kvar, som till exempel de successivt utkragande fönsterbanden och den tidstypiska färgen på huset, sa Annsofi Edberg, handläggare på Länsstyrelsens enhet för planfrågor, då.

Besluten: Apple får vänta – men planerna för Passagenhuset fortsätter

På torsdag väntas planen få grönt ljus på stadsbyggnadsnämndens möte, men inga förändringar i planen har gjorts. Det som gäller är att riva befintlig byggnad och bygga en ny i nio våningar. Planen möjliggör för 27 bostäder. Byggnaden har även kallats "Pembroke-huset" eftersom det är utformat av den amerikanska fastighetsutvecklaren Pembroke.

Nya storbygget i City kan bli ännu lägre

– Vi har vägt för- och nackdelar och kommit fram till att vi vill gå vidare med planen. En viktig del är att den möjliggör för bostäder. Vi har värderat mångfunktionaliteten högt. Det alternativ som länsstyrelsen företräder, att delvis bevara befintlig byggnad, ger inte särskilt stora kulturmiljövärden, säger Martin Schröder, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

Om detaljplanen antas på torsdag så kan länsstyrelsen välja att pröva den och upphäva den. Då kan staden i sin tur överklaga det beslutet till regeringen som prövar frågan, som i fallet med 400 nya studentbostäder på Gärdet.