Öppnar. Påfarten från Vasagatan till Centralbron öppnar i förtid. Foto: Stockholms stad

Stor trafikavstängning i City tas bort i natt

Arbetet med påfarten till Centralbron blev klart snabbare än förväntat. Redan i natt öppnar staden upp för trafik.

  • Publicerad 15:15, 19 dec 2018

En tidig julklapp från trafikkontoret till stadens bilister. Under arbetet med att bygga om Vasagatan stängdes för en tid sedan påfarten för södergående trafik upp på Centralbron. Då var budet att arbetet skulle ta två månader. Men redan nu är jobbet klart meddelar trafikkontoret. I natt ska påfarten börja att öppna för trafik igen och vara helt öppen från fredag.

Stor trafikavstängning i City – i två månader

Däremot kommer det vara fortsatt trångt på Vasagatan eftersom ombyggnationen pågår och mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken är bara ett körfält öppet i vardera körriktning.

Cyklister kommer även i fortsättningen kunna passera byggområdet i cykelfält som angränsar körfälten.

Gångbanorna på den västra sidan av Vasagatan, mellan Järnvägsparken och Centralplan är fortsatt avstängda. Gående hänvisas till gångbanan närmast Centralstationen.

Nästa steg i projektet är att bygga klart den avstängda delen mellan Järnvägsparken och Centralplan. Det ska starta i februari 2019. 2021 ska hela projektet vara klart.