Parken ligger precis mitt emellan två mindre förskolor som saknar ordentliga gårdar. Foto: Eva Tonström

Stor upprustning av park i Enskede – i tre år

Staden har börjat rusta upp en park i Enskede gård, bland annat anläggs en boulebana. Men förskolor i området oroas över att lekytor kommer att försvinna.

  • Publicerad 16:41, 28 nov 2019

Det är parken Plantan, som ligger mitt i ett bostadskvarter mellan Lindevägen och Planterarvägen, som staden håller på att rusta upp och bygga om.

Planen är att i en första etapp anlägga en boulebana, plantera nya träd och buskar, nya kantstenar och vindskydd och ny lekutrustning längre ned i parken. Staket rivs och kompletteras med planteringsytor.

Vill ha kvar pulkabacken

Det här har skapat oro hos de två förskolor som ligger precis intill parken. Den används ofta av dem eftersom de har så små gårdar själva. De menar att den stora gräsytan i parken är viktig för att barnen ska få röra sig fritt och kunna leka "stora lekar" som kull och kurragömma och bollekar.

– Vi hoppas kunna göra det även framöver, och att den lilla slänten där barnen åker pulka på vintrarna, får vara kvar, säger Anna-Marit Lehtinen, rektor på föräldrakooperativet Linden.

Men enligt Pierre Persson, chef för lokal- och stadsmiljö i Enskede-Årsta-Vantör, kommer en stor del av gräsmattan att vara kvar.

– Det är boulebanan, cirka 60 kvadratmeter, som kommer anläggas på gräsyta, annars är det inte så mycket från gräsytan som kommer bytas ut, säger han.

– Det är en ganska stor park, som är allmän plats, alltså till för alla. Egentligen ska de privata förskolorna ordna egna gårdar, de ska inte vara tvungna att använda våra parker till det, tillägger han.  

Pågår i tre år

Staden bjöd in till medborgardialoger i våras för att diskutera parken, men det här är inget som någon av de två förskolorna känner igen.

– Alla fick komma på medborgardialogerna, även representanter för förskolorna. Så de har haft samma möjligheter att tycka till, säger Pierre Persson.  

Nyligen drog staden igång första etappen av tre i parkrenoveringen. Upprustningen kommer att pågå i tre (!) år och orsaken till det är att det inte finns tillräckligt med pengar att utföra allt på en gång, enligt stadsdelen. Vad som görs i nästa etapp är inte klart ännu. Allting ska vara färdigt senast våren 2023.

Ny boulebana på gång. Foto: Eva Tonström

Första etappen av parkarbetet drog igång för några veckor sedan. Foto: Eva Tonström