Tillsyn. Skolinspektionens tillsyn visar att Vallentuna gymnasium brister i att tillgodose elever som behöver extra stöd i undervisning, samt att rapportera kränkande behandling. Foto: Ella Söderberg

Stora brister på Vallentuna gymnasium

Kränkningar som inte anmäls och lärare som inte hinner hjälpa alla elever. Under vårterminen 2018 utförde Skolinspektionen en tillsyn på Vallentuna gymnasium, och hittade ett flertal brister.

  • Publicerad 12:01, 8 jun 2018

Under våren utförde Skolinspektionen en tillsyn på Vallentuna gymnasium, och flera brister hittades. Bland annat framkommer det att det finns en stor andel elever som får extra anpassning, något som innebär att lärare inte hinner ta hänsyn till övriga elevers förutsättningar och behov. Tillsynen visar även att skolan brister i att skyndsamt utreda elevers behov av särskilt stöd.

Det finns en rutin på skolan för att arbeta med elevernas stödbehov, men den är otydlig för personalen kring vem som har ansvar för att utreda behovet, enligt Skolinspektionen.

Rektorn Johan Klintberg menar att skolan har tillräckligt med personal, och att det snarare handlar om att de metoder och rutiner de använder behöver skärpas till.

– Vi har gjort ett bra jobb med extra anpassningar, däremot tar det ibland lång tid innan det utreds om eleverna är i behov av särskilt stöd. Men framförallt behöver vi utveckla metoder som gör att elever som lätt når målen, utmanas på en ännu högre nivå för att få mer stimulans, säger Johan Klintberg.

Kränkningar anmäls inte

Vidare visar tillsynen att inte alla kända fall av kränkande behandling anmäls till rektorn. I Skolinspektionens intervjuer med elever uppger dessa att ingenting händer om elever säger kränkande ord till varandra, enligt dem menar lärarna att det inte går att göra något åt det. I intervjuer med lärarna bekräftas det att kränkningar och rasistiska tillmälen förekommer. De säger att de gör många anmälningar, men en lärare uppger att hen informerar rektorn om situationen ”ibland, om det är mycket”.

Att kränkande behandling inte anmäls är väl allvarligt?

– Det stora bekymret är att jag inte alltid får reda på vad som försiggår, själva mörkertalet. Jag måste få reda på det så fort det har hänt. Vi jobbar idag tillsammans med arbetsmiljögruppen, elevrepresentanter, fackliga representanter och ledning, mycket för att stärka banden mellan programgränserna. Jag ser inte det här som en press på oss, utan det är jättebra att någon utifrån granskar verksamheten och ser till att vi gör det vi ska, säger Johan Klintberg.

Skolan har till den 25 oktober på sig att åtgärda och visa hur man ska lösa bristerna.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Vallentunaduo återförenad – efter tre decennier isär

Nyheter "Man vet aldrig hur långt man kan nå" Efter att ha umgåtts i samma gäng under tonåren i Vallentuna, har de nu 30 år senare återknutit kontakten för att skapa musik tillsammans.fredag 19/10 14:08

Bönderna rustar efter sommarens extremhetta

Nyheter "Skulle bli problematiskt med en till varm sommar" En krissommar med oerhörd torka skapade stora problem för bönderna. Vi besökte en av Norrorts bönder för att ta reda på hur de överlevt sommaren – och hur tankarna på framtiden går.fredag 19/10 14:05