Tillsyn. Skolinspektionens tillsyn visar att Vallentuna gymnasium brister i att tillgodose elever som behöver extra stöd i undervisning, samt att rapportera kränkande behandling. Foto: Ella Söderberg

Stora brister på Vallentuna gymnasium

Kränkningar som inte anmäls och lärare som inte hinner hjälpa alla elever. Under vårterminen 2018 utförde Skolinspektionen en tillsyn på Vallentuna gymnasium, och hittade ett flertal brister.

  • Publicerad 12:01, 8 jun 2018

Under våren utförde Skolinspektionen en tillsyn på Vallentuna gymnasium, och flera brister hittades. Bland annat framkommer det att det finns en stor andel elever som får extra anpassning, något som innebär att lärare inte hinner ta hänsyn till övriga elevers förutsättningar och behov. Tillsynen visar även att skolan brister i att skyndsamt utreda elevers behov av särskilt stöd.

Det finns en rutin på skolan för att arbeta med elevernas stödbehov, men den är otydlig för personalen kring vem som har ansvar för att utreda behovet, enligt Skolinspektionen.

Rektorn Johan Klintberg menar att skolan har tillräckligt med personal, och att det snarare handlar om att de metoder och rutiner de använder behöver skärpas till.

– Vi har gjort ett bra jobb med extra anpassningar, däremot tar det ibland lång tid innan det utreds om eleverna är i behov av särskilt stöd. Men framförallt behöver vi utveckla metoder som gör att elever som lätt når målen, utmanas på en ännu högre nivå för att få mer stimulans, säger Johan Klintberg.

Kränkningar anmäls inte

Vidare visar tillsynen att inte alla kända fall av kränkande behandling anmäls till rektorn. I Skolinspektionens intervjuer med elever uppger dessa att ingenting händer om elever säger kränkande ord till varandra, enligt dem menar lärarna att det inte går att göra något åt det. I intervjuer med lärarna bekräftas det att kränkningar och rasistiska tillmälen förekommer. De säger att de gör många anmälningar, men en lärare uppger att hen informerar rektorn om situationen ”ibland, om det är mycket”.

Att kränkande behandling inte anmäls är väl allvarligt?

– Det stora bekymret är att jag inte alltid får reda på vad som försiggår, själva mörkertalet. Jag måste få reda på det så fort det har hänt. Vi jobbar idag tillsammans med arbetsmiljögruppen, elevrepresentanter, fackliga representanter och ledning, mycket för att stärka banden mellan programgränserna. Jag ser inte det här som en press på oss, utan det är jättebra att någon utifrån granskar verksamheten och ser till att vi gör det vi ska, säger Johan Klintberg.

Skolan har till den 25 oktober på sig att åtgärda och visa hur man ska lösa bristerna.

Man föll ut ur fönster på särskilt boende i Täby

Nyheter "En otäck händelse" En man bröt foten efter ett fall från ett fönster på ett särskilt boende i Täby. Nu har boendet gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.tisdag 21/5 16:51

Alexander från Danderyd ska snacka ledarskap med FN

Nyheter Vill påverka världen positivt 16-årige Alexander Westford från Danderyd ska åka till Washington för en internationell konferens om ledarskap. En av dem han ska träffa är FN:s generalsekreterare.tisdag 21/5 11:39
Stockholm Direkt