Stora problem med fuldumpning i Danderyd

Nästan varje dag ligger det sopor på marken på återvinningsstationen vid golfbanan. Men det finns värre saker; en dag hade ett helt kök dumpats, plus en toalettstol. Nu är de som bor nära trötta på stöket.

  • Publicerad 11:55, 17 jan 2019

Tvärs över vägen från Danderydsbon Margareta Lagerdahl Ekenfalks bostad ligger en återvinningsstation. Kanske inte så kul att ha utsikt över holkar, men det är inte det som stör henne.

– För tre veckor sedan hade någon dumpat ett helt kök och en toalettstol. Vad man kan hitta? Allting! Några har fest, och dumpar pizzakartonger och matavfall, och vi har problem med råttor redan som det är, säger Margareta Lagerdahl Ekenfalk, och fortsätter:

– Det är inte vettigt år 2019 att vi ska ha sopproblem inpå knuten.

Margareta Lagerdahl Ekenfalk har pratat mycket både med kommunen och med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som är de som ansvarar för återvinningsstationerna.

– Men de bollar problemet mellan sig. FTI gör storartade insatser och ändå ser det ut så här, varenda dag.

Kameror – en svår fråga

På kommunen bekräftar Peder Santesson, avfallsplanerare på Tekniska kontoret, problemet.

– Vi har nio återvinningstationer i Danderyd och det här är en av dem där vi får mycket klagomål. Vi gör regelbundna kontroller av stationerna och meddelar FTI när de behöver städas, säger Peder Santesson.

Många har frågat efter övervakningskameror, men enligt Peder Santesson är det en komplicerad fråga.

– Det handlar om personlig integritet och det här är en offentlig plats. Kameror får inte sättas upp utan tillstånd från Länsstyrelsen, och det har ännu aldrig beviljats för bevakning av återvinningsstationer.

Ett annat förslag är att flytta just den här stationen.

– Men det är inte en helt lätt sak att bara flytta en återvinningsstation. Man behöver bygglov, efter det görs ofta överklaganden. Få vill ha en station som granne, men många önskar en station nära sig.

En annan sak som gör saken svårare är ambitionen att det ska vara nära till en station.

– Vi vill att återvinning ska vara något som är tillgängligt. Om man flyttar den här blir det en bit för de boende till nästa station.

Polisanmälan

När någon hade dumpat ett kök och en toalettstol den 17 december anmälde kommunen till polisen. Enligt polisen gick det dock inte att utreda, trots att det fanns adresser bland skräpet.

FTI:s regionchef Annika Ahlberg känner igen att det stökas en del på stationen.

– Vi städar den varje dag. Det kommer in en del skräp dit men den är inte den värsta i Stockholms län, säger Annika Ahlberg.

Hon berättar att FTI städar för 80 miljoner kronor om året i Sverige.

Däck och möbler

När det gäller Danderyd är det vanligaste skräpet i möbler.

– Och partysopsäckar, avfall från när man haft party och inte beställt extratömning, säger Annika Ahlberg.

Hon menar att man borde inse att man inte ska lägga saker på marken.

– Folk måste skärpa sig och bara lämna förpackningar och tidningar, för själva tömningen funkar bra, säger Annika Ahlberg.

Det får du lämna på återvinningsstationen

På de obemannade återvinningsstationerna källsorterar du förpackningar och tidningar. Om det inte är en förpackning ska det lämnas på återvinningscentralen eller slängas som restavfall hemma i sopkärlet.

Det kan du lämna på återvinningsstationen:

Förpackningar av metall, t ex konservburkar

Förpackningar av plast t ex plastburk

Förpackningar av glas, t ex syltburkar

Förpackningar av papper, t ex mjölkkartong

Tidningar, t ex magasin

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt