Brister. Skolinspektionen hotar Storvretsskolan med 800 000 kronor i böter. Foto: Mostphotos

Stora problem med kränkningar och stök på Storvretsskolan – hotas av böter

Fysiska och verbala kränkningar mellan elever i de yngre årskurserna och allvarliga problem med studiero gör att elever får svårt att nå målen för sin utbildning. Storvretsskolan får tung kritik i Skolinspektionens granskning.

  • Publicerad 16:53, 22 dec 2016

Förra veckan skrev vi om den allvarliga kritik och hot om miljonböter som Björkhaga skola fick i Skolinspektionens granskning. Nu konstaterar myndigheten också en rad allvarliga brister på Storvretsskolan.

Skolan har stora problem med trygghet och studiero i klassrummen, och framför allt i de yngre åldrarna är kränkningar vanliga mellan elever. Både verbala och fysiska. ”Omfattningen av bristerna inom trygghet och studiero innebär sammantaget att elevernas förutsättningar att nå målen för utbildningen allvarligt försvåras”, skriver Skolinspektionen i rapporten.

Susanne Englund, verksamhetschef för grundskola på utbildningsförvaltningen, säger att hon ser allvarligt på kritiken och att en åtgärdsplan nu tas fram.

– Vi jobbar hårt med att få studiero för de yngre eleverna, med utbildningsinsatser kring konflikthantering för lärarna och eleverna ska också få lära sig det. Vi undersöker också om det behövs fler vuxna på plats i skolan, säger Susanne Englund, grundskolechef på utbildningsförvaltningen.

Flera brister

Granskningen visar också att elever som har rätt till svenska som andraspråk och elever som behöver särskilt stöd och anpassad undervisning inte får det och att betyg inte alltid sätts enligt uppställda krav. Inte heller följs kunskapsresultat upp tillräckligt.

Senast 21 augusti 2017 ska bristerna vara åtgärdade, annars tvingas man betala 800  000 kronor i böter.

Skolgranskning

Under hösten har samtliga skolor – förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildningar – i Botkyrka kommun granskats av Skolinspektionen. Även utbildningsförvaltningen som ansvarar för dem granskas.