Säkrar. Flera av de underjordiska tunnelbanestationerna måste bättra på sin brandsäkerhet för framtiden. Foto: Mikael Andersson

Stora satsningar på brandsäkerhet

Tunnelbanestationerna i Solna och Sundbyberg är inte tillräckligt rustade för eventuella bränder. Nu väntar upprustning för ökad säkerhet.

  • Publicerad 11:26, 17 mar 2020

Det här görs för att säkra tryggheten även i framtiden om en olycka skulle vara framme

I en tidigare genomgång av Storstockholms brandförsvar har det konstaterades att det på flera tunnelbanestationer under jord är för dåligt rustat om det skulle uppstå en brand.

Bland de totalt 51 stationer som noterades finns Näckrosen, Solna centrum  och Sundbyberg.

Nu ska satsningar på brandsäkerheten göras. Ärendet ligger i Region Stockholm trafiknämnd och väntas klubbas igenom under tisdagen.

– Tunnelbanan är 60-70 år gammal och till viss del byggd efter den tidens krav och regler. Nu sjösätter vi ett paket med säkerhetsåtgärder för omkring 851 miljoner kronor, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd.

Avskiljande dörrar

Bland det som planeras som åtgärder finns att bygga dörrar som vid rökutveckling kan skilja exempelvis perronger från hissar och biljetthallar.

– Det handlar även om att skapa bättre och tryggare utrymningsmöjligheter samt att skapa bättre brandvattenförsörjning, säger Kristoffer Tamsons.

Han påpekar att det inte är osäkert att vistas på perrongerna i dag.

– Det här görs för att säkra tryggheten även i framtiden om en olycka skulle vara framme, säger han.

Åtgärderna med brandsäkerheten ska vara gjorda senast 2026.

Från oppositionens sida välkomnas satsningen, men trafikoppositionsrådet Jens Sjöström (S) är inte nöjd.

– Vi tycker att det görs för lite och för sent. Vi har vetat om de här bristerna i tio år. S har föreslagit sedan ett år tillbaka att det tas fram en totaltplan i stället med helhetslösningar, säger han. 

Stockholms tunnelbana

I Stockholms tunnelbanenät finns 100 stationer. Utbredningen är omkring 100 kilometer lång och det gör den till världens 22:a längsta tunnelbanenät.

En normal dag stiger omkring en miljon människor på tunnelbanan.

Källa: SL

Stockholm Direkt