Storbygge tar ett steg framåt

De 30 nya bostäder som planeras på norra Färingsö har kommit ett steg närmare verklighet. Men många är oroade. – Det är byns stolta entré som förstörs, säger Kungbergabon Ann-Margret Rogby.

  • Publicerad 14:12, 21 jun 2018

När de bygger så här blir det ett kroniskt nybygge.

Byggprojektet innebär 30 nya bostäder på cirka tio hektar mark, strax söder om Kungsberga. Det är byggbolaget Småa som äger marken och som planerar för exploateringen.

Detaljplanen för området fick mycket kritik i samrådet som avslutades våren 2017. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att godkänna granskningsförslaget. Planen kommer därför gå in i nästa steg i planprocessen, nämligen granskningen.  

Sedan samrådet har planen reviderats på några punkter men Ann-Margret Rogby, Kungbergabo och ordförande i Kungsberga nya byalag, är fortfarande kritisk.

Att nya bostäder byggs har hon ingenting emot, men hon vill att de ska smälta in i miljön och inte byggas storskaligt på åkermark.

– Detta är en gammal anrik by och man behöver bevara den kulturmiljön. Det går att bygga på ett snyggt och smart sätt så att det smälter in, och då kan det berika området. Men när de bygger så här blir det ett kroniskt nybygge, för det skiljer sig så mycket från det andra, säger hon.

I planen ingår att eventuellt riva den ladugård som står intill Kungsbergavägen. I dess ställe skulle ett liknande hus byggas, med bostäder. Det oroar både Ann-Margret Rogby och hennes granne Maria Hörnell.

– Jag är själv arkitekt och jobbar med restaurering. Och bygger man bostäder här förlorar ladan sin karaktär helt, säger Maria Hörnell.

Ladan arrenderas av en bonde i nuläget.

– Så den används och brukas. Och den bonden har investerat och rustat upp den, säger Maria Hörnell.

Dessutom häckar det tornseglare i ladan, en rödlistas fågelart som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

– River de ladan så säger vi adjöss till tornseglare. Och fåglarnas bostadsbrist är större än vår, säger Ann-Margret Rogby.

När planförslaget nu går vidare till granskning så har de som berörs av bygget en sista möjlighet att lämna synpunkter. Nästa steg i planprocessen blir sedan ett antagande av detaljplanen.

Ekerö kommuns planarkitekt Gustaf Bowin vill inte intervjuas i telefon, men kommenterar byggprojektet i ett mejl till Mälarö Tidning.

– Detaljplanen innebär att ladugården kan vara kvar som den är men även rivas och byggas upp på nytt, skriver han.

Ännu är det alltså inte klart. Men Ann-Margret Rogby och Maria Hörnell planerar att fortsätta protestera mot ett storskaligt bygge.

– Om inte vi försvarar den här byn så är det ingen som gör det. Och definitivt inte vår kommun, säger Ann-Margret Rogby.

Hon upplever att markaffären har varit en del i en kohandel där syftet varit att maximera vinsterna och där kultur och ekologi glöms bort.

Att nya bostäder kommer bidra till Kungsberga som tätort tror hon inte på.

– De använder alltid det som svepskäl, samma tugg om att det kommer gå fler bussar. Men befolkningen här har fördubblats och bussarna upp hit har minskat i turer och antal och de tar ännu längre tid än de gjorde när det bodde hälften så många människor här. Det är bara fläskben de slänger ut, säger hon.

Området där bygget planeras finns en del fornlämningar, bland annat forntida husgrunder. Två arkeologiska utredningar har gjorts i området och länsstyrelsens bedömning är att de fortsatta planarbetena ska bevara de lagskyddade lämningarna om möjligt.

Om det inte kan göras menar länsstyrelsen att det tydligt ska framgå i planhandlingarna att man har tänker ansöka om att få ta bort fornlämningen efter detaljplanen är antagen.

– Vi har i planarbetet anpassat oss efter länsstyrelsens bedömning och utgår från det, skriver planarkitekt Gustaf Bowin i sitt mejlsvar.

Planhandlingarna för Kungsberga finns på Ekerö kommuns hemsida. Granskningstiden började 20 juni.

Yttrande lämnade till ärendet:

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har båda lämnat yttrande när ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Båda partierna är i huvudsak positiva till granskningsförslaget men vill att lägenheterna i ladan ska bli hyresrätter.

Miljöpartiet vill även att det ska byggas en gemensamhetslokal och laddstolpar på parkeringsplatserna. Dessutom vill de att kommunen upprättar en strategi för åkermark för att klargöra när kommunen är beredd att göra avsteg från huvudregeln att inte bygga på åkermark.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Bostadsbolagets vd får sluta – efter bara ett år

Nyheter Ekerö bostäder byter ut sin vd efter bara ett år. Timo Siikaluoma och bolagets styrelse kom inte överens.fredag 22/2 10:03

Hovrätten ger Lugnet rätt i tvist mot ex-ledamoten

Nyheter Lugnets före detta styrelseledamot dömdes i höstas att betala tillbaka pengar han fört över till sig själv. Han överklagade domen – men nu får han nobben i hovrätten.torsdag 21/2 13:53