PROTEST. "Det räcker nu", sa Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck som tillsammans med flera barn och föräldrar protesterade mot detaljplanen och fick applåder. Foto: Leif Oldenburg

Stormigt samråd om nya skolan

Ilska, anklagelser och högljudda protester. Samrådet om den nya skolan i Huvudsta blev stormigt.

  • Publicerad 18:14, 21 maj 2019

Skolor kan faktiskt bli gamla förutsatt att man underhåller dem.

SKOLGÅRD. Så här tänker sig arkitekterna att skolgården ska se ut. Foto: Solna stad/Visbyark

Det började visserligen som ett traditionellt samråd. Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) inledde.

– Syftet är att alla ska få den bild de behöver för att gå hem och skriva ner sina synpunkter, sa han.

Sedan brakade det loss.

Några föräldrar med barn reste sig upp och avbröt inledningsanförandet med plakat: ”Bort med dumsnåla politiker”, ”Ingen skola i en vägkorsning”.

– Politikerna är folkvalda men kör över oss väljare. Man lyssnar på byggbolagen i stället för barnen. Det räcker nu. Jag är jättearg, sa Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck som kommer att ha tre barn i den framtida skolan.

Stämningen var redan tryckt två trappor upp i Solna stadsbibliotek – men nu blev den närmast hätsk.

– Jag hoppas att skolbarnen är bättre på att vänta på sin tur. Blir det fler avbrott så avbryter vi mötet, varnade Torsten Svenonius.

"Skrota planen"

Tanken med ett samråd är att samla in synpunkter på den detaljplan som har lagts fram – och eventuellt baka in förslagen i den fortsatta beslutsprocessen. Men i stort sett alla åhörare var inne på en helt annan linje:

– Det här är ett dåligt beslut från början. Skrota hela planen. Det borde samrådet handla om, sa en mötesdeltagare och rev ner applåder.

Den planerade nya grundskolan i korsningen av Armégatan och Storgatan beräknas stå klar 2022. Eleverna i nuvarande Tallbackaskolan ska successivt flyttas över till den nya skolan. Samtidigt ska Tallbacka fungera som evakueringsskola när Granbackaskolan renoveras.

Vad som ska hända med den tomma Tallbackaskolan i framtiden är inte bestämt.

– Varför ska man bygga en ny skola på den sämsta tomten i hela Solna? Jo, för att för att kunna sälja Tallbackatomten och bygga höghus. Erkänn det i stället, sa Kjell Johansson som representerar Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

Tallbackaskolan firade 50-årsjubiluem förra året och renoveringsbehovet är stort.

– Var skulle man i så fall göra av eleverna under renoveringstiden? undrade Torsten Svenonius som påpekade att alla skolfrågor i Huvudsta hänger ihop.

Ann Häggmark-Bell från Solnapartiet ansåg att Tallbackaskolan borde ha rustats för länge sedan.

– Råsundaskolan fyllde 100 år nyligen. Skolor kan faktiskt bli gamla förutsatt att man underhåller dem, sa hon.

Efter två timmar var det stormiga samrådet över. Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast den 11 juni. Frågan är hur många mötesdeltagare som gick hem och satte sin ilska och frustration på pränt.
 

MÖTET. Fullpackat i biblioteket. Foto: Leif Oldenburg

BARNEN. "Man har glömt bort barnen här i Solna", ansåg Gunilla Dahlskog som bor i Huvudsta och har haft två egna barn i Tallbackaskolan. Foto: Leif Oldenburg

Planen

Den nya skolan planeras för cirka 850 elever i årskullar F-9.

Skolan ska ta emot samtliga elever från nuvarande Tallbackaskolan och årskurs 4–5 från Granbackaskolan.

Det blågröna majoritetsstyret i byggnadsnämnden beslöt i april att gå vidare med planen. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade på att planarbetet skulle avbrytas

Efter samråd och granskning tas slutgiltigt beslut om detaljplanen i kommunfullmäktige.

Stockholm Direkt