NYTT. På hela den här parkeringen i Hallonbergen och även på baksidan av husen blir det nya bostadshus. Foto: Patrik Ekström

Största projektet sedan 1970-talet

Hallonbergen får 700 nya bostäder i en första utbyggnadsetapp som kan komma i gång redan nästa år. Projektet beskrivs som det största sedan området byggdes på 1970-talet. – Nu är det dags att det händer något i Hallonbergen, säger kommunalrådet Jonas Nygren (S).

  • Publicerad 13:29, 17 jun 2015

”Nu är det dags att det händer något
i Hallonbergen.”

På måndagen röstade kommunfullmäktige ja till exploatering av marken kring fastigheten där bland annat Migrationsverket har lokaler i dag.

Området ägs av fastighetsbolaget Wallenstam som har för avsikt att bygga 450 lägenheter i ett antal nya huskroppar mot Rissneleden och Madenvägen.

– Det blir blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter, säger Jonas Nygren.

Ytterligare några hundra bostäder skapas genom konvertering av kontorslokaler till lägenheter. Området får en ny förskola och eventuellt byggs också ett hus med 80 studentbostäder.

– Bebyggelsen blir i stadskvarter med butiker och restauranger i bottenplan för en levande stadsmiljö, säger Jonas Nygren.

En del av den befintliga kontorsfastigheten kan också komma att rivas och ersättas med bostäder. För att få plats med all ny bebyggelse ska Rissneleden dras om och tätas till.

Wallenstams projekt beräknas kunna påbörjas inom två år och slutföras inom fyra år.

Jonas Nygren hoppas att det här blir startskottet för en ny byggsatsning i Hallonbergen.

– Vi har varit tydliga med Wallenstam att det är viktigt att de kommer i gång och bygger. Wallenstam har gjort ett bra jobb med Tuletorget så vi tycker att det är kul att de kommer in i Hallonbergen också, säger han.

Förutom Wallenstam har Skanska planer på att exploatera grusplanerna närmast kommunhuset med bostäder och kontorsfastigheter.

Wåhlins ska bygga lägenheter längs med Rissneleden. Det fjärde pågående byggprojektet är Förvaltaren och HSBs planer på att bygga bostäder i skogen mellan Hallonbergen och Ör.

– Erfarenheten visar att när någon väl börjar bygga så ser andra byggherrar potentialen och följer efter, säger Jonas Nygren.

Totalt ska Hallonbergen och Ör få 3 500 nya invånare genom de här fyra byggprojekten.

– Det innebär att underlaget för handeln i området ökar, säger Jonas Nygren.

MER Byggplanerna

Cirka 450 lägenheter i nya flerbostadshus.

Eventuellt cirka 80 studentbostäder genom ett nytt hus.

En ny förskola med sex avdelningar.

Konvertering av befintliga kontors- och verksamhetsbyggnader till bostäder, maximalt ca 130 lägenheter fördelat på fyra huskroppar.

En påbyggnad med två indragna våningar med totalt cirka 24 lägenheter ovanpå de befintliga byggnaderna.

Källa: Sundbybergs stad

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt