Meningen är att cyklisterna ska mötas i samma cykelbana. Utan att krocka. Foto: Eva Tonström

Stort missnöje med nya vägen i Örby

Onödigt bred cykelbana och parkeringskaos. Det säger Örbybor som är upprörda över hur vägen genom deras område har byggts om.

  • Publicerad 17:01, 12 jul 2018

Gamla Huddingevägen genom Örby har byggts om så att den är betydligt smalare än tidigare. Istället har vägen fått en dubbelriktad cykelbana och gångbana som är drygt fem meter bred. Efter cirka 1,5 års grävande blev bygget nyligen klart.

Men den ”nya” vägen har lett till missnöje hos många Örbybor. Ett fel är att de som kommer med buss måste gå över den nya cykelleden, menar de, och det är en risk, särskilt vid skolan där många barn snart ska passera. Men staden håller inte med.

– Detta är ett vanligt sätt att bygga och vi ser inte att det skulle utgöra en stor negativ påverkan på trafiksäkerheten, säger Ola Eriksson, kommunikatör på stadens trafikkontor.  

80 platser har försvunnit

Ett annat fel, menar Örbyborna, är att en mängd parkeringsplatser har rykt. Dels på Hemköps parkering, dels längs med Gamla Huddingevägen. Totalt rör det sig om ett 80-tal platser som har försvunnit från Örby och det skapar ”kaos” på de mindre tvärgatorna, säger flera.

– Klart att det påverkar oss, men mest påverkar det Örbybor som behöver parkera sina bilar över natten eller flera dagar i rad, säger Tomas Bodelson som äger Hemköp-butiken i Örby.

Butiken klarar sig okej så länge de får använda de få p-rutor som lämnats kvar, menar han. Även på Malmköpingsvägen har 35 p-platser försvunnit.

Men stadens trafikkontor hävdar att det har varit ett överskott av parkeringsplatser i området och att det nu finns tillräckligt med parkering på tvärgator.

Kostnad: Minst 45 miljoner

En fråga som dyker upp är hur mycket vägbygget har kostat. Slutnotan är oklar än så länge eftersom bygget blev försenat på grund av ”komplicerade brunnsschakter och en snörik vinter”, enligt staden. Men budgeten som avsatts är 45 miljoner kronor. Cykelbanan på Gamla Huddingevägen är en viktig länk i ett cykelstråk mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan, enligt staden, därför har den byggts.

Som tidningen berättat tidigare ska hela Örby centrum byggas om, med cirka 100 nya bostäder, ungdomsgård och nya lokaler för matbutiken. Exakt när det ska starta är inte klart.

Nu byggs nya Örby centrum