Samverkan. Samarbete mellan olika aktörer stod i fokus under mötet. Kommunpolis Magnus Nilsson var en av de som pratade. Foto: Mikael Andersson

Stort möte på Söderhöjden efter skjutningar

Efter tre skjutningar på Söderhöjden, där en slutade med att en ung man avled, samlades boende, bostadsbolag, kommun och polis till ett möte. Där diskuterades segregation och vikten av att alla samarbetar om tryggheten.

  • Publicerad 16:47, 6 feb 2019

Det var kommunala bostadsbolaget Järfällahus, JHAB, kommunen och polisen som höll i trygghetsmötet för boende på Söderhöjden igår kväll.

– Tryggheten på Söderhöjden är vårt högst prioriterade mål just nu. Det här området ska vara tryggt, sa Alexander Rajsic, avdelningschef för social hållbarhet i Järfälla.

Polisen har haft extra resurser i området sedan den första skjutningen för två helger sedan, och både trygghetsvärdar och fältassistenter har haft extra personal ute både dag- och kvällstid. Fältarna har även varit på Tallbohovskolan för att prata med de elever och den personal som velat. Både kommunen och JHAB har erbjudit de som vill följe hem.

Kommunpolis Magnus Nilsson pratade om att det är unga från Söderhöjden som är målsäganden i skjutningarna.

– Det här är inte tre enskilda händelser utan symptom på något. Det är unga vuxna från området, någons barn, syskon, gamla skolkamrat. Det säger något om området. Polisen har en viktig del här, men vi löser inget själva. Det handlar om trångboddhet, hur det går i skolan, det är mycket som hänger ihop här, sa han.

Segregation diskuterades

Just sambanden mellan olika faktorer var något som många vara överens om, och som diskuterades bland de runt 25 boende och aktiva i olika föreningar, som var på plats för att lyssna och ställa frågor.

Bland annat diskuterades segregationen.

– Alldeles för många på Söderhöjden är hemma dagtid när vi kommer och knackar på. Arbete och sysselsättning är grunden till mycket, sa Peter Sjerling, JHAB:s vd.

Dels fanns det de i publiken som menade att samhället misslyckats med integrationsfrågor, och att kommunen inte satsar resurser på rätt sätt.

Till exempel fick trygghetsvärdar och nattvandrare kritik för att de "går längs busslinje 544", alltså inte in på skolgårdar och andra platser på Söderhöjden där ungdomar faktiskt rör sig. Fler synliga poliser i området efterfrågades också.

"Många goda krafter"

Det fanns även flera personer som hade förslag på olika former av förebyggande arbete som kan göras, och det talades om ett uppföljande möte längre fram.

Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) pratade också kort under mötet, och framhöll att trygghetsfrågan är prioriterad från politiskt håll.

– Det här är inget som går att lösa på en dag, utan det är något vi kommer satsa på hela mandatperioden. Det vi kan se ikväll är att det finns många goda krafter, och att samverkan är viktigt, sa hon till Järfälla Tidning efter mötet.

Vad tänker du om senaste tidens händelser på Söderhöjden? Vad behöver göras för att skapa trygghet i området?

Foto: Mikael Andersson

Mirta Martinez

– Jag har bott här länge och blivit orolig efter det som hänt, och för mitt barn. Man känner sig inte trygg. Jag tror att det behövs fler poliser i området, som pratar med ungdomarna som bor här.

Foto: Mikael Andersson

Abdufetah Keise Mohamed och Ibrahim Hussein, ordförande i föreningen Reagera

– De flesta ungdomar som blir kriminella har misslyckats i skolan, och de måste få hjälp. Och trygghetsvärdarna måste gå på de platser där ungdomar är, som på skolgårdarna i Tallbohov och Nyberg, säger Ibrahim.

Foto: Mikael Andersson

Halima Osman och Yusuf Hamad

– Det brukade vara mindre riskfritt här, nu är man oroad för sig själv och barnen. Jag tror att fler övervakningskameror vore bra, och så brukar jag själv gå i området för att hålla koll, säger Halima.

Detta har hänt

Lördag 26 januari: En skjutning vid Ica Söderhöjden där en person skottskadades i låret. Flera skott ska ha avlossats. Ingen frihetsberövad.

Tisdag 29 januari: En misshandel sker inne på Ica Söderhöjden och flera skott avlossas med vad som verkar vara en så kallad startpistol. Ingen träffas av skotten. Tre personer är misstänkta för misshandel och grovt olaga hot, men de är inte frihetsberövade.

Onsdag 30 januari: En 18-årig man skjuts med flera skott och avlider senare, på gång- och cykelbanan utmed Vasavägen på Söderhöjden. Ingen frihetsberövad.

Stockholm Direkt