Runt hörnet. I närheten av Rosendalsskolan sträcker sig ett stort naturområde med fornlämningar, gräsytor, skog och bäckar. Nu vill kommunen undersöka hur man kan gör området roligare och mer tillgängligt. Foto: Vallentuna kommun

Stort naturområde i Vallentuna kan få ett ansiktslyft

Kommunen har sökt bidrag för att kunna titta närmare på hur de kan nyttja ett 20 hektar stort naturområde mellan Ormsta och Vallentuna centrum. "Vi vill vända och vrida på idéer med Vallentunabor" säger projektledare Mir Grebäck von Melen.

  • Publicerad 11:34, 10 dec 2019

VallentunaDirekt har tidigare rapporterat om att det finns planer på att utveckla sportfältet i Snapptuna intill Ormsta station.

Sportfältet i Snapptuna kan bli idrottsmecka

Fritidsförvaltningen började titta på detta förra våren och Thomas Lindberg, enhetschef för idrott och friluftsenheten, sa då till VallentunaDirekt att man bland annat vill bygga hinderbana, lekplats, parkourbana och två utegym på platsen.

Fram tills nu har projektet varit i samordningsfasen men från och med årsskiftet har man öronmärkta pengar att påbörja projektet.

Titta på helheten

Nu vill kommunen, i samband med arbetet med Snapptuna, också se över hela naturområdet där runt omkring.

Det gäller en 20 hektar stor yta i västra Vallentuna centralort. Förutom Snapptunafältet inryms där Snapptunaån, Hammarbackens fornminnesområde, 4H-gården och ett 5,5 hektar stort skogsområde i anslutning till Rosendalsskolan.

– Det är ett fantastiskt område, men just nu är det otroligt tråkigt. Det är få som vet om att det existerar, säger Mir Grebäck von Melen, projektledare på fritidsförvaltningen.

Kommunen har sökt cirka 1,5 miljoner kronor i bidrag hos Naturvårdsverket för att utreda hur man kan tillgängliggöra platsen, snygga till den, uppmärksamma dess naturvärden och främja friluftsliv och hälsa.

Projektet är en del av Vallentunas miljö- och klimatstrategi.

– I strategin står det att vi ska jobba för att uppmuntra människor att komma ut och få en relation med naturen. Genom att förstå mer om naturen så tror jag vi enklare kan skydda den och ta medvetna val, säger Mir Grebäck von Melen.

Planen är att i ett tidigt skede bjuda in Vallentunabor, föreningar och skolor för att samtala och vrida och vända på idéer ihop. Även idéer på ett gemensamt namn för området.

– Vi vill tillgängliggöra platsen och skapa lust att vara i området. Det handlar om att knyta ihop allt, säger Mir Grebäck von Melen.

Den preliminära tidsplanen är att arbetet med att samla in synpunkter drar igång i januari 2020, förutsatt att projektet får pengarna.

Under våren 2021 är förhoppningen att man ska vara redo att söka bygglov och påbörja åtgärder och våren 2022 är tanken att projektet ska vara klart.

På gång. Nästa år drar arbetet med att bygga ett "idrottsmecka" på Snapptunafältet igång. Foto: Vallentuna kommun

Kommunens vision

Använda platsen till att ha utomhusundervisning för skolor.

Tillgängliggöra naturen och ha aktiviteter för äldreboenden i närheten.

Anlägga aktivitetsytor på Snapptunafältet.

Framhäva Snapptunaån på ett säkert sätt och göra den tillgänglig för djur och insekter.

Informera om platsens natur- och kulturvärden genom guidningar och skyltar.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt