RIVS OCH BYGGS. Den öde industrilokalen ska ge plats åt ett nytt bostadskvarter. Foto: Direktpress/JM

Stort ödehus vid Liljeholmskajen ska rivas

En öde industrilokal i Sjöviksbacken har fungerat som nattbostad åt hemlösa. Snart rivs den för att ge plats åt nya bostäder och en ny förskola.

  • Publicerad 20:00, 29 nov 2018

Det är mycket som byggs i Liljeholmskajen och Årstaberg just nu. I centrum av allt, mitt i Sjöviksbacken, finns en öde industrilokal. Under sommaren och hösten har flera läsare vittnat om att den fungerat som nattlig bostad åt hemlösa.

Fastighetsbolaget Balder äger industribyggnaden och är medvetna om att det varit folk i lokalerna.

– Det stämmer att obehöriga personer har vistats inne i fastigheten. För att öka tryggheten i området har vi därför tillsatt extern bevakning av fastigheten. Denna bevakning sker dagligen. Jag och mina kollegor ronderar också fastigheten varje vecka, säger Martin Berg områdesansvarig på Balder i Stockholm.

Nytt bostadskvarter med 200 lägenheter

Nu står det klart att huset ska rivas nästa år. Byggföretaget JM och Fastighetsbolaget Balder har snart fått en affär att gå i lås. När JM väl förvärvat huset är tanken att det ska börja rivas direkt.

– Målet är ta över och börja riva byggnaden under 2019, säger Anna Svenson, projektledare på JM.

Här fylls sista hålet i Sjöviksbacken

Det som planeras på platsen är ett nytt bostadskvarter, en förskola samt tre punkthus upp mot berget.

JM sitter för tillfället och skissar på hur många bostäder det kan handla om och har inga exakta siffror. I tidigare planer har det pratats om drygt 200 stycken.

– Det är på ritningsbordet och vi diskuterar både volymer och målgrupper. Det är fortfarande tidigt i projektet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Kvarteret längs Sjöviksbacken håller på att byggas och där kan inflyttningen börja från och med i mars 2019, ungefär samtidigt som rivningen av ödehuset drar igång.

– Vi räknar med en lång rivningsprocedur, så själva bostadsproduktionen lär vänta. Men projektet drar igång så fort affären med Balder är i hamn, säger Anna Svenson.

Det här planeras

Planeras för 220 bostäder (preliminära siffror)

Två bostadshus i 7-8 våningar som bildar ett kvarter strax innanför de hus som nu byggs längs Sjöviksbacken. Ska rymma cirka 140 bostäder.

Tre punkthus mot berget samt en förskola i hörnet mot det stora kontorshuset på Fredsborgsgatan. Punkthusen får direktutgång mot promenadvägen på berget bakom. Husen ska rymma cirka 80 bostäder

En ny gata, Oskarslundsbacken, ringar in kvarteret. Gatan startar vid Fredsborgsgatan och går parallellt med Sjöviksbacken.

Idag på platsen:

En industribyggnad i fyra våningar klädd med grön plåt. Har tidigare anordnats svartklubb ravefester och senaste tiden bebotts av hemlösa temporärt. Byggnaden ska rivas under nästa år. Det enda som sparas är garaget, som förhoppningsvis går att använda.

PLANERNA. Längs Sjöviksbacken byggs idag bostäder. Redan nästa år börjar projektet med att bygga ett nytt bostadskvarter nedanför berget. Foto: JM