Strid om Överjärvas framtid

Ladugården rivs, en privat entreprenör engageras som samarbetspartner och nya verksamheter tas in som ska lyfta området till ett utflyktsmål för hela regionen. Så ser Alliansens plan ut för Överjärva gård. Men det lär bli strid.

  • Publicerad 08:22, 20 apr 2018

Det stora problemet är att Solna stad inte vill satsa egna pengar.

Bergshamrapartiet har i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) redan förklarat att man hoppar av samarbetet i beredningsgruppen.

– Vi har varken haft insyn eller inflytande. Det gick inte att fortsätta längre, säger Björn Bränngård, partiets talesperson i stadsplanerings- och infrastrukturfrågor.

Den plan som Alliansen nu presenterar har arbetats fram av en konsult och innehåller 12 punkter, bland annat:

En entreprenör engageras för att hyra och driva restaurang/café/konferens- och festlokal i nuvarande Hästskostallet. Gula Villan och Vinterträdgården blir komplement till verksamheten.

Naturskolan flyttas till mer ändamålsenliga lokaler.

Ladugården rivs och ersätts med en ny, tidsenlig byggnad.

En entreprenör engageras som får hyra och driva den nya byggnaden för exempelvis fester, marknader och utställningar.

De gamla arbetarbostäderna, Rödingarna, flyttas från sin nuvarande plats i Nya Ulriksdal till Överjärva gård i anslutning till järnvägen nedanför statarlängan.

Djurhållningen med hästar, får och höns behålls och relationen till övriga verksamheter klarläggs.

Affärsverksamheterna i Magasinet och Trädgårdsmästarbostaden bibehålls och utvecklas.

– Solna stad är bäst på att driva naturskola. Men vi ska inte driva kaféer och restauranger. Solna behöver en bra entreprenör som vi kan jobba vidare med så att Överjärva gård blir ett utflyktsmål för hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

– Det har funnits visioner i 20 år. Nu är tanken att det äntligen ska börja hända något.

Ladugården från 1825 är fallfärdig och kan inte räddas, enligt fastighetsutredningarna.

– Den måste tas ner och byggas om till en för området tidsenlig och mer tillgänglighetsanpassad lada. Allt det här kostar pengar, men i slutändan får området det lyft det behöver, säger Pehr Granfalk.

Men oppositionen är inte lika positiv. Mest kritiska är Miljöpartiet och Bergshamrapartiet.

– En arbetsgrupp sa ungefär samma sak för tio år sedan. Nu har Solna stad betalat över en halv miljon kronor till en konsult som levererar samma slutsatser. Det stora problemet är att Solna stad inte vill satsa egna pengar. Risken finns att Överjärva gård blir ett renodlat konferenscenter och att den kulturhistoriska miljön går förlorad, säger Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber.

– Min första vision är inte att förknippa Överjärva med ett kakfat, utan att ekologi och kulturmiljö ska vara den röda tråden, säger Socialdemokraternas oppositionsråd Arne Öberg.

– Naturupplevelsen måste vara basen för verksamheten på Överjärva. Det saknas politiska ambitioner och en vilja att komma överens, anser Vänsterpartiets gruppledare Thomas Magnusson.

Att Överjärva gårds framtid blir en stridsfråga under de närmaste månaderna råder det inget tvivel om.

– Alliansen tror att man kan avföra Överjärva från valrörelsen med det här förslaget. Det kommer bli tvärtom, säger Björn Bränngård i Bergshamrapartiet.

Stockholm Direkt