Drevviksstrand? Området runt sjön Drevviken i Östra Skogås.

Striden om namnet inte över - Östra Skogås kanske får heta Drevviksstrand

Striden om namnbytet på Östra Skogås till Drevviksstrand är ännu inte över. Nu utreder kommunen på nytt möjligheten att införa en ny typ av namn – områdesnamn.

  • Publicerad 10:47, 3 mar 2016

2009 skrev 600 Skogåsbor på ett upprop att återinföra namnet Drevviksstrand för Östra Skogås. Anledningen? Ett namnbyte skulle höja områdets status, menade stolta villaägare vid Drevviken.

Men det var också många andra Skogåsbor som reagerade mot förslaget. ”Polariserande”, menade kritikerna, som såg ett behov av ett namn som håller ihop Skogås på båda sidor av järnvägen.

2012 lämnades ett medborgarförslag om att återinföra namnet Drevvikstrand. Enligt de tre förslagsställarna, alla aktiva i Drevvikenpartiet, hette området Drevviksstrand långt innan det fick namnet Östra Skogås. 

Inte kommunenes bord

Förvaltningen svarade att Östra Skogås är ett traktnamn. Beslut om traktnamn fattas av statliga Lantmäteriet och inte av kommunen.

Sen dess har det pågått en diskussion vad kommunen har för möjlighet att ta tillbaka historiska namn.

Nu konstaterar förvaltningen att Drevviksstrand aldrig varit ett traktnamn. Däremot förekommer namnet i lantmäteriets ortnamnsregister under namntypen ”bebyggelse”.  

På kommunstyrelsen i förra veckan beslutade politikerna att utreda om det går att införa lokala områdesnamn i kommunen.

– Att kunna ta tillbaka historiska lokala namn ska vara möjligt, under vissa förutsättningar. Det kan stärka den lokala identiteten och det är nu något vi tar oss an i nämnden, säger Christian Ottosson (C) ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Nu ska det utredas om det kan bli aktuellt att införa namnet Drevviksstrand som ett områdesnamn. Men först ska beslutet klubbas i fullmäktige, den 14 mars.