I stormens öga. Lagliga graffitiväggar och tryggheten i stadsdelen är två av de stora stridsfrågorna på Södermalm valet 2018. Foto: Jannie Flodman/Mostphotos/Erik Simander

Stridsfrågorna som avgör valet på Söder

Här svarar de lokala politikertopparna om de tunga frågorna på Södermalm inför valet.

  • Publicerad 16:06, 30 aug 2018

HET POTATIS. Den lagliga väggen vid Tanto ryker om alliansen får bestämma. Foto: Jannie Flodman

Graffitiväggarnas vara eller icke-vara

När de rödgrönrosa tog makten 2014 avskaffades alliansens nolltolerans mot gatukonst. Nu finns två lagliga väggar på Södermalm. En vid Tanto och en, för barn, vid Björns trädgård. M, KD och L har gått ut med att vallöftet att väggarna ska rivas vid en valseger och att nolltoleransen ska återinföras, bland annat med hänvisning till en utredning som visar att det illegala klottret såväl som nedskräpning ökat i närområdet kring väggarna. C, som tidigare var emot väggarna, har dock svängt.

De rödgröna säger att det inte finns några planer på att resa ytterligare väggar på Söder – men de som finns blir kvar. Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens ordförande, tonar ned resultatet i utredningen som alliansen hänvisar till. Enligt honom kunde inte den klart slå fast att väggarna orsakat ökningen.

– Väggarna är en bra arena för offentlig konst, där medborgarna själva kan uttrycka sig vilket bidrar till demokratin och en levande stadsdel, säger han.

Men vice ordförande Christoffer Järkeborn (M) säger att varenda Södermalmsbo kan se att det illegala klottret ökat kring väggarna.

–  Att sanera är dyrt. Vi tycker att det är oacceptabelt att inte på alla sätt verka för en ren och snygg stadsdel.

Ny giv. Vid ett maktskifte blir det ordningsvakter på Söder, enligt Moderaterna. Foto: Mostphotos

Tryggheten

De rödgrönrosa har satsat på att få in fler medborgarförslag och under mandatperioden har antalet fördubblats. Fler förslag blir också verklighet, som exempelvis dansbanan vid Årstaviken och bastun vid Tanto. Dessa, tillsammans med en ytterligare fördjupning av samarbetet med Söderandan som söker upp otrygga platser på Söder där människor hamnat på glid, är Anders Göranssons (S) viktigaste åtgärd för att öka tryggheten i stadsdelen: "När vi befolkar det offentliga rummet mer så stävjs också brottsligheten". Men Alliansen menar att det inte räcker att skapa mer folkliv. De vill istället införa ordningsvakter för att skapa trygghet och ordning, vilket nyligen gjordes i Farsta och Älvsjö, som även ska kunna bötfälla vid nedskräpning, enligt Christoffer Järkeborn (M).

TRÅNGT. Fotgängare och cyklister ska samsas på den trånga ytan på Götgatsbacken. Foto: Andreas Enbuske

Cykelkaoset på Götgatsbacken

Att trafikläget på Götgatspuckeln är en smula ansträngt har knappast undgått någon. Vi har tidigare rapporterat om cyklister som valt att gerillaköra genom Söderledstunneln istället, och i april i år gav trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) trafikkontoret uppgiften att utreda möjligheterna att göra om ett körfält i Söderledstunneln till en dubbelriktad cykeltunnel, avskild från övrig trafik i tunneln. Men stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S) har markerat att även om förslaget kommer att utredas är det inte är en gemensam linje för den rödgrönrosa majoriteten, då det är "orealistiskt". Han hänvisar istället till att trafikflödet kommer förbättras när Slussen är klart år 2025. Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden, har å sin sida lagt förslag om att införa ett tydligt separat cykelfält på Götgatspuckeln.

Pålsundet. Stora ingrepp måste göras för att säkra vägen längs båtkanalen, det är alla överens om. Men hur det ska gå till är en annan femma. Foto: Erik Simander

Striden om Pålsundet

När staden började titta på ett nytt cykelstråk längs Söder Mälarstrand, från Pålsundsbron till Reimersholme, upptäcktes rasrisken vid strandpromenaden. Vägen och cykel- och gångbanan utmed Pålsundet riskerar att dras ner i vattnet med ett skred.

I februari fattade kommunfullmäktige beslut om att ersätta dagens strandlinje med spont, ta bort träd och riva båtbryggorna – för att stoppa skredrisken. Ingreppen har dock stött på starkt motstånd, inte minst från de 20 000 personer som signerat en protestlista. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) har kallat beslutet för ett av de svåraste han någonsin fattat. MP, S, V och M röstade ja till den tekniska lösningen. L gjorde också det men skrev ett tillägg om att båtklubbarna i området skulle involveras i arbetet, vilket C, KD, Martin Wesmont (SD) och politiska vilden Rickard Wall ställde sig bakom. Bara Per Ossmer, då SD, röstade nej.

Nyligen meddelades att förstärkningsarbetet skjuts upp till tidigast 2019, då det ännu saknas bygglov. Samtidigt meddelades att en alternativ gestaltningslösning kan vara möjlig. Bland annat ska man se över möjligheten att göra en träöverbyggnad i stället för en krönbalk av betong. Framtiden för Pålsundet, som väckt stort engagemang, ser alltså ut att bli en följetong även kommande mandatperiod.

OENSE. Huruvida äldreomsorgen bör drivas i kommunal eller privat regi är en stridsfråga på Söder. Foto: Mostphotos

Privatisering av välfärden

På såväl riksnivå som lokalnivå är synen på privatiseringar en skarp skiljelinje mellan blocken. När Alliansen styrde Söder var det med ambitionen att sälja kommunal verksamhet, så som äldreomsorg, när tillfälle gavs. Men under de rödgröna har den kommunala verksamheten istället stärkts. Ett exempel är att stadsdelen tog över Magdalenagården när avtalet med den privata ägaren löpte ut. Något som Christoffer Järkeborn (M) är mycket kritisk mot.

– Att återkommunalisera välskötta verksamheter av ren princip är obegripligt. Fortsätter de styra lär fler verksamheter råka ut för det när deras avtal löper ut. Vi tycker att privata alternativ behövs, dels för ökad kvalitet men också för att människor ska ha rätt att välja.