Studenterna i skandalbygget i Spånga har fått nog

På sjätte våningen i Prime livings nya studentboende skiljer endast ett litet räcke studenter från fritt fall ner till marken. Nu går studenterna samman mot byggföretaget – med skarp kritik mot den bristande säkerheten.

  • Publicerad 12:25, 2 maj 2018

Att studenter flyttat in i Prime livings studentbostäder intill Bromstensvägen i Spånga, trots att huset inte var färdigt, förvånade många när vi skrev om det i mars.

Förutom att bostadsområdet utåt sett var en byggarbetsplats – avspärrad med en "tillträde förbjudet"-skylt, vittnade studenter också om flera fel inuti lägenheterna. Det framkom också att studenter fått lov att flyttat in, innan staden gett ett interremistiskt slutbesked, alltså klartecken för inflytt. När vi kontaktade Prime living om detta, svarade de att deras kvalitetsansvariga visst fått okej. Staden undersöker nu saken vidare för att utröna om företaget bör betala en sanktionsavgift.

LÄS ÄVEN: Enorma brister i skandalbostäderna i Spånga

LÄS ÄVEN: Första studenterna på plats – mitt i byggkaoset

Men för studenterna fortsätter problemen. Nu har ett åttiotal studenter organiserat sig på Facebook, för att enas mot byggföretaget Prime living och för att utbyta information om sina upplevelser.

Studenterna: Osäker miljö

När vi möter sex av dem i en av lägenheterna vittnar studenterna om flera tillfällen när de känt att miljön inte är säker att bo i. Studenterna berättar bland annat om räcken som saknats i trapphusen flera våningar upp. Om hur en såg ramlat ner intill en av dem. Och om hur flera av lägenheterna fortfarande var täckta med byggdamm när studenterna fick flytta in.

– Jag och min sambo blödde näsblod flera gånger första veckan. Jag har funderat på om det har att göra med byggdammet eller den blottade väggisoleringen i korridoren, eftersom det aldrig har hänt tidigare, säger en av studenterna.

– Varken brandkåren eller polis hittade hit. "Men det där är ju en byggarbetsplats, där kan ni väl inte bo", sa de när jag tvingades ringa dem förut, säger en tjej.

I väntan på att den permanenta hissen kommer på plats, har studenterna tillgång till en bygghiss. När vi kommer upp till sjätte våning skiljer endast ett litet metallräcke oss – från fritt fall.

– Jag tycker det är märkligt att vår situation inte fått mer uppmärksamhet hos myndigheter och media, säger en student vi möter i trapphuset.

"Ska vi behöva ramla ut och dö"

Samma dag som vi besöker studentbostäderna, får vi också info om att Prime living ska ha ett möte med studenterna för att besvara deras frågor. Studenterna bjuder med oss för att vi ska få en bild av hur Prime living själva bemöter dem. Under mötet lyfter studenter bland annat att trapphusen inte har känts säkra, bland annat eftersom det har saknats väggar i dem, något studenterna gärna skulle se hyreskompensation för.

– Trapphuset är inte klart, det ska vi fixa, men funktionen trapphus har ni, ni kommer till era lägenheter, säger Joakim Schöldström på Prime living under mötet.

– Ska vi behöva ramla ut och dö innan ni förstår att det inte funkar, svarar en student varpå Prime living svarar:

– Men det är väl säkert?

– Nej, det är ju inte säkert. Det finns inga väggar som tar emot en. Det betyder ju att det inte är säkert, försöker en annan student.

I en omröstning som vi bett studenterna göra i sin Facebook-grupp, svarar 47 av 47 personer att de sedan inflytt har känt att säkerheten brustit.

När vi efter besöket kontaktar Zeljko Kranjec, chef för juridiska enheten på Hyresgästföreningen, berättar han att de just nu hanterar ett tiotal ärenden kopplade till studentboendet, både enskilda fall och kollektiva ärenden gällande hissar, ventilation och buller.

– De får inte lugn och ro att studera på. Av det vi sett bedömer vi att det inte är okej att flytta in i ett hus i det här skicket. Sen är frågan vad som ska hända nu. Vi försöker ta kontakt med Prime living för att få dem att så snabbt som möjligt avsluta pågående arbeten. Vi samlar också in uppgifter för att beräkna hur mycket ersättning vi tycker studenterna har rätt till, säger Zeljko Kranjec.

Hisnande. Endast ett smalt metallräcke skiljer studenterna på sjätte våningen från fritt fall. Foto: Mikael Andersson

Prime living svarar

Prime livings koncernchef och vd Jan Severa vill se våra frågor på mejl i förhand. Vi får senare svar av två andra medarbetare. Magnus Dahlberg, vd för Prime living industries AB, svarar senare i ett mejl att säkerheten på arbetsplatsen och i utrymmen där boende vistas uppfyller myndigheters säkerhetskrav.

"Vidare görs daglig kontroll av skyddsombud samt arbetsledare på plats, allt för att alla skall känna sig trygga. Tillfällig bygghiss uppfyller även den kraven på säkerhet och för att de som använder den skall ha rätta förutsättningar med användning har vi placerat ut tydliga bruksanvisningar", skriver han.

Prime livings uthyrningschef svarar också att diskussion om ytterligare kompensationer förs, som i så få fall kommer på nästkommande hyresavi.

Staden utreder saken vidare

Men flera studenter undrar fortfarande hur staden ens kunnat ge ok till inflytt överhuvudtaget.

När vi ringer Katarina Brubesic Haglund, enhetschef på stadsbyggnadskontoret, ber hon att få återkomma när hon satt sig in i frågan bättre.

– Här behöver jag ta kontakt med inspektören för att se vilket som varit resonemanget när man gett det interimistiska slutbeskedet. När det nu framkommer att studenterna inte tycker det är säkert, då måste vi självklart titta närmare på om bostäderna inte uppfyller lagens minimikrav på säkerhet vid användning, säger Katarina Grubesic Haglund.

Men hur kan det någonsin uppfylla kraven att studenter får flytta in i ofärdiga lägenheter, på en byggarbetsplats?

– Vi har en lagstiftning som vi följer, när vi hör att den är eftersatt måste vi utreda det vidare. En bygghiss kan till exempel användas, om den är godkänd för persontransport. Det kan vara möjligt att bygghissen uppfyller minimikraven.

Vad gör ni om det visar sig att ni tagit ett felaktigt beslut om slutbesked?

– Jag har aldrig varit i den situationen, jag har inget svar där. Den bedömning man gjort på plats är att det går att ta byggnaden i bruk, du tar upp flera frågor som gör att vi behöver utreda vidare om minimikraven har varit uppfyllda i det här fallet.

Danger. Ett meddelande om fara i trapphuset. Foto: Mikael Andersson

Studenter som är med i studentboendets klagogrupp, där 80 personer är med i dag. Flera personer driver nu en process mot prime living för att slippa betala full hyra. Foto: Mikael Andersson

Stockholm Direkt