Ska livas upp. Från ljusskygg verksamhet till lekande hundar, hoppas staden. Foto: Rósanna Róbertsdóttir/Mikael Andersson

"Subutexparken" på Södermalm blir hundrastgård

För att blåsa liv i området som hör till några av de mest otrygga platserna på Södermalm ska en ny hundrastgård nu anläggas. Nota: en halv miljon kronor.

  • Publicerad 16:22, 6 nov 2019

Eftersom boende i kvarteret runt polishuset upplever otrygghet i området kring Södra Nämndhusparken, ska den nu göras om till hundrastgård. Parken går även under benämningen "Subutexparken" bland lokalpolisen med flera, med hänvisning till den avvänjningsmedicin som ges vid behandling av missbrukare som är beroende av opiatdroger som heroin.

– Det är en öppen drogscen där omkring. Vi har hög polisiär närvaro och många bra samarbeten med olika aktörer i området. Men det här är ett sätt att göra platsen tryggare och mer attraktiv, säger kommunpolis Manuel Firpo.

Mittemot parken finns Maria beroendemottagning. Nyligen öppnade här också det nya sprututbytesprogrammet, som dock inte uppges orsaka problemen som pågått länge enligt polisen. Redan i stadens trygghetsmätning 2017 stod det klart att gatorna här hör till några av de mest upplevt otrygga platserna på Söder.

Polischefen: Knark är Södermalms största utmaning

Stadsdelsförvaltningen, Södermalmspolisen och det brottsförebyggande rådet Söderandan har tillsammans bedömt att det är läge för ett samlat grepp.

– Vi vill se mer liv och rörelse i det här området. Förhoppningen är att det blir fler människor på platsen, och att det leder till ökad trygghet, säger Christoffer Järkeborn (M), ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd.

Och det blir inte vilken rastgård som helst. Stadsdelen har fått 500 000 kronor för att utforma gården, som kommer att ligga i korsningen Wollmar Yxkullsgatan/Torkel Knutssonsgatan och löpa längs med halva allén. I rastgården planeras lekutrustning för hundarna och ett "finare staket" säger Andreas Evestedt, stadsmiljöchef på Södermalm.

– Det ska vara vackrare än vanliga stängsel, tanken är också att tillföra utsmyckning till platsen.

Hon kräver könsuppdelad hundrastgård

Planen är också att söka finansiering för mer belysning kring parken. Det kommer fortfarande vara möjligt att passera till fots på sidorna om rastgården. Några planer på att ta bort bänkar i allén finns inte.

Hundrastgården beräknas vara färdigställd under nästa år. På Söder finns idag tolv hundrastgårdar och fem hundrastområden.

Så har kriminella satt skräck i SoFo