Äppeldalen. Grannarna samlades i vintras för att berätta berätta om deras syn på de nya planerna i Rosenhill. Enligt detaljplanen ska vägen nedanför dem bli en stadsgata med femvåningshus. Foto: Claudio Britos

Surt berg pausar förtätning i villaområde

Arbetet med en ny detaljplan som ska möjliggöra en förtätning med flerbostadshus i det gamla fritidshusområdet Rosenhill pausas. Anledningen? Höga halter av sulfid i berggrunden.

  • Publicerad 11:11, 26 nov 2019

HuddingeDirekt har tidigare berättat om planerna att förvandla det gamla fritidshusområdet Rosenhill till ett område med en central stadsgata kantad av femvåningshus. Planerna har väckt starkt motstånd från boende i området som vill skydda områdets identitet.

Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus

Nu pausar kommunen arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Länsstyrelsen har nämligen under granskningen varnat för att berggrunden kan innehålla höga halter av sulfid, alltså sura svavelföreningar. Vid sprängningar i området finns därför en risk för att marken lokalt försuras.

På projektsidan på kommunens hemsida skriver man att projektet skulle bli dyrare om berget är sulfidhaltigt:

"Vi bedömer att provtagningar och åtgärder kommer att bli kostsamma för projektet vars ekonomi redan är negativ och att det inte är säkert att vi kan arbeta fram en godkänd plan."

Arbetet med detaljplanen var i sitt slutskede när Länsstyrelsen höjde varningsflaggan. Den var ute på granskning vilket är det sista steget innan en detaljplan kan klubbas av politikerna.

I vår ska politikerna avgöra om projektet helt ska skrotas.

Johan Ohlsén som bor i området gläds över nyheten.

– Jag har ju funderat på att sälja och leta efter en ny kommun att bo i. Men nu behöver jag kanske inte flytta. Det här arbetet har pågått i tio år, så det här borde man väl ha kollat tidigare, säger han.