Kameror, ordningsvakter och hårdare tag. Så går snacket bland politikerna när medborgarna känner sig allt mer otrygga.

Svängningen: Nu kräver alla hårdare tag

Från Spånga i norr till Sätra i söder ropar boende efter insatser mot otryggheten och brotten. Och helt plötsligt kräver politiker från både höger och vänster hårdare tag, övervakning och ordningsvakter. Finns det längre någon skillnad mellan blocken?

  • Publicerad 16:30, 15 mar 2018

Överallt diskuteras stockholmarnas trygghet. I Facebook-grupper varnar grannar varandra för potentiella inbrottstjuvar. I lokala nyhetssändningar syns handlare kräva ordningsvakter till förortscentrumet. Och i tv-programmet Jills veranda pratar rapparen Erik Lundin om gängskjutningarna som en nationell kris.

Frågan om stockholmarnas trygghet har till och med letat sig utanför Sveriges gränser. Efter att en handgranat i januari dödade en cyklande man i Vårby gård beskrev New York Times, på sitt Instagram-konto, Sveriges trygghet som "punkterad".

Att stockholmarna känner otrygghet syns också i statistiken. I Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) för 2017 upplevde hela 77 procent av enkätpersonerna i polisregion Stockholm att brottsutvecklingen ökat de senaste tre åren.

Miljoner läggs på trygghet

I Stockholms förorter har trygghetsfrågan gång på gång hamnat i fokus under året som gått. I Spånga och Sätra har lokala handlare krävt att politikerna agerar efter alla snatterier och rån. Samtidigt har det strömmat in förslag om övervakningskameror och ordningsvakter till de lokala stadsdelsnämnderna.

I budgeten för i år lägger den rödgröna majoriteten i Stadshuset 200 miljoner på en trygghetsfond, 20 miljoner på mobila ordningsvakter och fem miljoner på kameraövervakning.

Och i Stockholms stadsdelsnämnder är det inte längre bara allianspartierna som pratar hårdare tag. Även de rödgröna lokalpolitikerna hejar nu på för kameror och vakter. Men att de skulle ha svängt håller de inte med om.

S: "Vi har inte svängt"

Socialdemokraterna i Skärholmens stadsdelsnämnd, där frågan om ordningsvakter i Sätra centrum blossat upp, menar att de aldrig sagt nej till kameror och vakter.

– Vill befolkningen ha det så får vi fixa det. Men tvärtemot allianspartierna så är vi realistiska. Stadsdelen har inte rådighet i frågan om ordningsvakter. Menar man på fullt allvar att stadsdelsförvaltningen i Skärholmen med sin redan strikta och ansträngda budget ska stå för dessa kostnader? Det är orimligt, absurt och populistiskt, säger Salar Rashid (S), ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd.

L : "Inte trovärdiga"

Jo, de har visst svängt, skrattar Jan Jönsson (L), i Skärholmens stadsdelsnämnd.

– Vi har pratat om kameror och vakter i minst två år. Först nu inser majoriteten att det här är en viktig fråga för väljarna. Enligt min åsikt är det helt klart att det är Socialdemokraterna som drivit igenom svängningen och att de ideologiskt inte har de andra partierna med sig. Därför saknar de kraft bakom orden, säger han.

I Skärholmen har den starkaste rösten mot ordningsvakter varit stadsdelsnämndens ordförande Lorena Delgado (V). Men efter stadshusets miljonsatsning tvingades även Vänsterpartiet lokalt gå med på att centrum kan få ordningsvakter (se faktaruta här nedan).

M: "En vindflöjel"

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd, går så långt att hon beskriver Socialdemokratisk trygghetspolitik som "en vindflöjel som vänder efter opinionsvindarna".

– Det vi ser är ett parti som inte visat intresse för trygghetsfrågorna under hela mandatperioden, som nu vaknar upp i ett valår och konstaterar att trygghetsfrågan är den kanske viktigaste valfrågan. Nu lägger de pengar på trygghet och väntar sig få väljarnas förtroende, men jag tror ärligt talat inte att väljarna går på det, säger hon.

S: "Bra diskussion"

Men Karin Wanngård (S), finansborgarråd, håller inte med om att hennes parti svängt.

– Det där kan man ju alltid filosofera om, vad är en svängning och hur man ska resonera kring trygghetsfrågor. Men det som är tydligt sen jag tillträdde som finansborgarråd är att jag haft stort fokus på det segregerade Stockholm och de trygghetsåtgärder som måste till, säger hon.

Vänstern = högern?

Så, vilka skillnader finns det nu mellan de politiska blocken?

– Majoriteten kommer med oarbetade förslag som är halvdana bleka kopior av våra förslag. Vi vill lägga över 145 miljoner kronor mer på tryggheten, menar Anna König Jerlmyr som förutom kameraövervakning och ordningsvakter lyfter förslag om storskalig DNA-märkning för att motverka inbrott, införandet av en trygghetsjour och "Trygg stad", en modell från New York för att skapa attraktiva stadsrum.

Karin Wanngård, som är skeptisk till hur alliansen ska finansiera sina förslag, lyfter förvisso också kameror och vakter. Men hon pratar hellre om bostäder till unga, jobb och skolsatsningar för att motarbeta en segregerad stad.

– Man måste kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Visst kan kameror och vakter fylla en funktion i att skapa ett tryggare samhälle – men de får inte förringa polisens arbete eller sociala insatser – de är ett komplement, säger hon.

Sofia White

Politikerna sa ja till ordningsvakter i Husby. Men det blev aldrig verklighet. Istället anställdes centrumvärdar av Svenska bostäder. Foto: Photographer Michael Folmer

Fyra exempel på trygghetsutspel

Husby: "Ja till ordningsvakter"

Vad? Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista klubbade ett förslag om att ta in ordningsvakter.

Var? Husby centrum.

När? Februari 2017.

I korthet: Husbybor och företagare beskrev problem med narkotikahandel, trafikbrott, stölder och hot i centrum. Enligt förvaltning och polis var situationen ohållbar. Lokala S, V och MP klubbade ett försök med "trygghetsvakter med ordningsvaktsförordnande" i Husby centrum. De skulle arbetsledas av polisen. Först som ett försök på tre månader. Trots att politikerna sa ja blev det aldrig verklighet, framför allt för att det blev för dyrt. I höstas fick i stället Svenska bostäder i uppdrag att ansvara för ordningen i centrum. Sedan december jobbar två centrumvärdar realtionsbyggande i centrum eftermiddag-kväll, sju dagar i veckan. De är inte ordningsvakter.

Till vänster syns Sus Andersson (MP), ordförande i Spånga-Tensta på ett fullsatt stadsdelsnämndsmöte i december då Spångabor krävde övervakningskameror och ordningsvakter, bland annat efter flera bilrån i centrum. Foto: Mikael Andersson

Spånga: "Sätt in ordningsvakter"

Vad? De rödgröna i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd börjar prata om ordningsvakter

Var? Spånga centrum

När? Hösten 2017

I korthet: Under hösten inträffar bland annat fem bilrån i anslutning till torgparkeringen i Spånga centrum. Boende och handlare känner sig otrygga och grannar pratar om att hyra in privata vaktbolag. Allianspartierna vill att stadsdelen ska verka för kameror och vakter. De rödgröna menar att ansvaret för ordningsvakter och kameror ligger hos polisen, och lyfter istället insatser som medborgarvärdar och förbättrad belysning. I december manifesterar Spångabor och kräver ordningsvakter och övervakningskameror. Och på nämndmötet i februari klubbar även de rödgröna (S, MP och V) en skrivelse om att mobila ordningsvakter ska komplettera stadsdelens ordinarie trygghetsarbete, efter ett beslut centralt.

Handlare i Sätra vill se ordningsvakter. Skärmdump från Veckans brott, SVT, 13 februari. Foto: SVT

Sätra: "Ja till ordningsvakter"

Vad? Vänsterpartiet i Skärholmen säger nej till ordningsvakter, men stadshuset satsar

Var? Sätra centrum

När? Mars 2017

I korthet: Under 2017 strömmar det in medborgarförslag med önskemål om kommunala ordningsvakter i Sätra centrum. Otrygghet och organiserad knarkhandel är bakgrunden. Förslagen får stöd av de borgerliga partierna. Men stadsdelsnämndens ordförande Lorena Delgado (V) säger nej. "Centrumen är privatägda och då är det ägarna som ansvarar för tryggheten. Kommunen kan inte betala för anställda som jobbar där", säger hon i mars 2017. Men i oktober 2017 kommer den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset överens om att satsa 25 miljoner kronor, bland annat till ordningsvakter som sätts in i områden som upplevs otrygga. "Det är inte den lösning jag personligen hade valt, det är väldigt dyrt och i andra länder har det inte gett den effekt man önskat. Men så länge den inte är en permanent lösning kan jag känna att det är okej", säger Lorena Delgado.

20 moderata politiker lade en motion om att militären ska backa upp polisen vid insatser i bland annat Hallunda. Foto: Michael Hoffman/Mostphotos

Hallunda: "Ta in militären"

Vad? Förslag om att låta militären backa upp polisen vid insatser i Hallunda och Norsborg

Var? "No go-zoner"

När? Oktober 2017

I korthet: 20 moderata riksdagsledamöter från olika delar av landet lägger en motion till Riksdagen om att låta militären backa upp polisen i utsatta förorter. Hallunda-Norsborg, Tensta, Rinkeby och Husby nämns som exempel. "Svensk lag gäller inte längre här", säger Mikael Cederbratt, moderat i Bohuslän, som lagt förslaget. M-toppen i Botkyrka, Jimmy Baker, slår bakut och kallar förslaget oseriöst. Botkyrkaliberalen Andreas Froby deklarerar att Alliansen är död om förslaget blir moderat partilinje. Men under en riksdagsdebatt i januari väcker SD-ledaren Jimmie Åkesson nytt liv i förslaget - och får stöd av statsminister Stefan Löfven (S). "Jag är beredd att göra vad som behövs för att se till att den grova organiserade brottsligheten ska bort", sade Löfven.

"Grundföreställningen om brottsutvecklingen är felaktig", säger kriminologen Henrik Tham. Foto: Vilhelm Stokstad/Kontinent

Kriminologen: "Politikerna ger en alarmistisk bild"

Politiker i alla läger är överens om att läget i Stockholm kräver stora trygghetssatsningar. Henrik Tham, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, har en annan teori om läget i stan.

Kriminologen Henrik Tham menar att politikernas krav på "hårda tag" inte står i proportion till brottsutvecklingen.

– Grundföreställningen om brottsutvecklingen är felaktig. Den är baserad på en alarmistisk bild som politiker och media kör ut, som i sin tur tycks bygga på en rädsla för samhällsutvecklingen mer generellt, säger han.

Henrik Tham ger ett exempel:

– Det dödliga våldet har ökat under senare år på grund av gängrelaterade skjutningar. Det ligger dock fortfarande på en lägre nivå än runt 1990.

Varför lyssnar inte politikerna på det örat?

– Politikernas utrymme för att göra politik har minskat genom att besluten flyttats till EU och en global nivå och många söker sig därför i tilltagande grad till moral- och värdefrågor. Det viktiga blir då att ge uttryck för upprördhet och visa dådkraft genom att tala om hårdare tag snarare än att skaffa sig en korrekt bild av brottsligheten och vända sig till experter för att få kunskap om vad som fungerar – och inte fungerar – brottsförebyggande.

"Ideologisk" forskning?

Anna König Jerlmyr menar att det "går en ideologi" bland kriminologer. Hon står fast vid att läget i Stockholm är akut.

– Var femte stockholmare känner sig otrygg, enligt färsk statistik från BRÅ. Jag har ingen intention att svartmåla, men jag har en genuin ambition att skapa trygga stadsrum där stockholmare kan röra sig utan att begränsas av otrygghet, säger Anna König Jerlmyr.

Henrik Tham vänder sig dock mot kritiken.

– Att säga att forskare är ideologiska utan att närmare precisera vad som avses är annars typiskt för populistiska politiker som på detta sätt tror sig kunna slippa ta ställning till forskarnas uppgifter om brottslighet och brottsprevention, säger han.

Karin Wanngård håller samtidigt med Henrik Tham om att läget statistiskt sett faktiskt ser ganska bra ut.

– Men det spelar ingen roll så länge stockholmarna känner sig mer otrygga och inte vill vistas ute på gator och torg kvällar och nätter, då är det det vi måste jobba emot. Visst man kan alltid resonera kring vilken samhällsbild vi förmedlar – det går jättebra för Stockholm – men det går inte bra för alla stockholmare. Och då är det ett helhetsgrepp och trygghetssatsningar vi prioriterar framför skattesänkningar, säger hon.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt