Svårt. Elin Elfqvist, biträdande förvaltningschef, ser svårigheter i att locka utbildad personal till förskolan. Foto: Jonas Månsson

Svårt locka utbildade förskollärare

Fler barn per årsarbetande och lägre andel med förskollärarexamen. Så står sig Ekerös förskolor mot övriga länet.

  • Publicerad 15:34, 4 maj 2018

Där har vi sjunkit något och vi vet om att det är svårt att få tag på utbildad personal.

När det gäller personal i kommunal förskola i Ekerö var det i fjol 26 procent av den årsarbetande personalen som hade förskollärarexamen. Det visar statistik som presenterades av Skolverket under förra veckan. Siffrorna är lägre än både Stockholms län, där andelen var 30 procent och i Sverige där den låg på 43 procent.

Där har vi sjunkit något och vi vet om att det är svårt att få tag på utbildad personal. Jag skulle säga att det beror på läget i riket där det finns för få förskollärare, säger Elin Elfqvist, biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

För långt bort?

Även det geografiska läget och kommunikationsmöjligheterna tror hon kan ligga Ekerö i fatet när det gäller attraktionskraft.

– När det gäller förskolor lite längre ut, dit det är lite längre resväg, ser vi att det är svårt att få tag i utbildad personal. Sedan är det stor konkurrens om jobben, säger hon.

Större infrastruktursatsningar, så som Förbifart Stockholm, tror hon kan ha positiv effekt.

– Det skulle absolut kunna vara sådant som förändrar läget, säger hon.

Kommunen jobbar med att öka utbildningsnivån inom verksamheten.

– Vi har en satsning både för de fristående och de kommunala förskolorna. Där får barnskötare utbilda sig till förskollärare på distans på en del av sin arbetstid.  Det görs för att få fler förskollärare. Vi har flera i gång som pluggar. Där hoppas vi att de flesta vill stanna hos oss när de är klara, men det tar några år. Vi jobbar hela tiden för att förbättra verksamheten.

Skillnaden mellan de båda utbildningarna är att förskollärarexamen kan tas efter högskolestudier. För barnskötare handlar det om gymnasieutbildning eller motsvarande nivå.

Göra mindre sårbart

Skolverkets statistik visar även att Ekerös kommunala förskolor hade 5,4 barn per årsarbetande personal under fjolåret. Det kan jämföras med landet där siffran låg på 5,1 och länet där det var 5,2 barn per årsarbetare. Elin Elf­qvist ser hellre att man tittar på organisation och ser sätt att göra verksamheten mindre sårbar vid exempelvis sjukdom.

– Har man fem barn per grupp så kan man vara tio barn på två vuxna. Organisatoriskt sett blir det mer sårbart på det sättet. Är man i stället 20 barn på fyra personal kan man dela barnen i mindre grupper under dagen. I praktiken blir det mindre grupper, därför tycker vi att det kan vara lite svårt att titta på barngruppers storlek, säger hon.

En del av den granskning som Skolverket har gjort gäller även förskolor i privat regi. Den visar bland annat att andel årsanställda med förskoleexamen är 16 procent.

Läget i förskolorna

Antal barn per årsanställd, kommunal regi:

Ekerö: 5,4

Länet: 5,2

Riket: 5,1

Årsanställd m ed förskollärarexamen,kommunal regi

Ekerö: 26 procent

Länet: 30 procent

Riket: 43 procent


Källa: Skolverket

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Sökandet efter försvunne Camilo fortsätter

Nyheter Missing people jobbar vidare för att hitta Camilo som försvann på Ekerö på nyårsnatten. Men i veckan fanns ännu inga spår efter honom.torsdag 17/1 12:38