På plats. I fjol kom fartgupp på plats i höjd med Sveavägen 119 och en utvärdering som trafikkontoret låtit göra visar att bilisterna på sträckan har sänkt hastigheten sedan dess. Foto: Mimmi Epstein

Sveavägen kan få fler fartgupp

Det blir inga fartkameror på Sveavägen i dagsläget. Men de nya guppen som ska få bilisterna att sänka hastigheten har haft effekt och nu utreder staden möjligheten att bygga fler.

  • Publicerad 11:30, 4 mar 2020

Det var i september i fjol som de av många efterlängtade fartguppen kom på plats på Sveavägen efter att ha varit försenade.

VasastanDirekt har återkommande skrivit om olika problem på Sveavägen som bland annat inkluderat fortkörning, i synnerhet under den varma delen av året. Men det har också varit problem med fylla, offentlig urinering och allmänt stök. Tidigare gick polisen ut och sa att man tittade på möjligheten att sätta upp fartkameror men i dagsläget är det inte aktuellt.

Nya farthinder på plats på Sveavägen

– Det finns en del tekniska begränsningar beroende på vägens utformning som gör att det inte är aktuellt i dagsläget men vi jobbar med trafiksituationen, både med ordningshållning och trafiköverträdelser, på platsen och den är prioriterad. Dock kan polisen själva inte lösa den här situationen, vi behöver samarbeta. Bland annat har vi ett bra samarbete med trafikkontoret och fartguppen de byggde i höstas har haft effekt, säger Måns Gauffin, kommunpolis på Norrmalm.

Kan bli fler fartgupp

Trafikkontoret stämmer in och meddelar att man mätt hastigheter på Sveavägen före och efter farthindren kom på plats och resultatet visar att hastigheterna har sänkts. Nu utreder kontoret möjligheten att anlägga ytterligare ett fartgupp på Sveavägen mellan Frejgatan och Surbrunnsgatan. Förslaget är på granskning hos Trafikförvaltningen.

– Vi hoppas att kunna bygga det redan i år, säger Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Den arbetsgrupp med boende, polisen och representanter från staden som återkommande träffas för att diskutera lösningar på problemen på Sveavägen planerar att ses nästa gång i höst.