SAC förlorade tvisten med Keolis om SD-reklamen. Foto: Mikael Andersson

Syndikalisterna förlorar tvist om SD-reklam på bussar

Syndikalisternas protest mot SD-reklamen i SL-trafiken 2014 blir en dyr historia för fackförbundet.

  • Publicerad 15:17, 2 mar 2016

Facket Syndikalisterna tog ut sina busschaufförer i blockad när det blev klart att reklam för Sverigedemokraterna skulle sättas upp på SL-bussar hösten 2014.

Facket vägrade att köra, eller på annat sätt arbeta med bussar, som hade SD-reklamen. Reklamen stred enligt Syndikalisterna mot SL:s policy om alla människors lika värde och facket argumenterade för att deras förare utsattes för risker om de tvingades köra runt med sådan reklam.

”Orsaken till blockaden är att arbetsköparen, genom att i samarbete med SL distribuera rasistisk valreklam, äventyrar bussförarnas arbetsmiljö” skriver Syndikalisterna i ett utlåtande.

Undantag

Bussföretaget Keolis motsatte sig blockaden och tog ärendet till Arbetsdomstolen – som nu avgjort konflikten.

Arbetsdomstolen går på Keolis linje. Syndikalisternas stridsåtgärd bröt mot medbestämmandelagen eftersom facket inte förvarnade om blockaden sju dagar i förväg.

Arbetsdomstolen dömer Syndikalisterna att betala 70 000 kronor i skadestånd.

Syndikalisterna hävdar att det fanns fog för att kringgå paragrafen om förvarning.

”Hade medlemmarna kört bussar med SD-reklam under en varseltid hade blockaden varit verkningslös. Det har därför förelegat giltigt hinder mot att varsla” skriver Syndikalisterna i förarbetena till domslutet.